profil

Zaprezentuj głównych filozofów europejskiego pozytywizmu i ich koncepcje.

poleca 85% 234 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
August Comte

Pozytywizm jest kierunkiem filozoficznym XIX i XX wieku. Najważniejszą rolę odegrały tu trzy kierunki. Były to: sam pozytywizm - stworzony przez filozofa francuskiego, Augusta Comte’a, empiryzm – reprezentowany przez Anglika Johna Stuarta Milla, oraz ewolucjonizm – opracowany przez filozofa angielskiego, Herberta Spencera.
Wśród nurtów pozytywistycznych dwie tendencje odegrały szczególna rolę i na trwałe zapisały się jako hasła pozytywistyczne. Myślę tu o ‘pracy u podstaw’ oraz ‘pracy organicznej. Nawiązując do tej drugiej: pozytywizm był przede wszystkim ideologią mieszczańską, przeciwstawiającą się wszelkim pozostałościom feudalizmu. W celu dźwignięcia gospodarczego kraju pozytywiści głosili, że społeczeństwo jest jednolitym organizmem i każdy członek tego społeczeństwa powinien działać użytecznie, żeby państwo mogło sprawnie funkcjonować. Zgodnie z tym hasłem propagowano: równouprawnienie kobiet i konieczność przygotowania ich do zawodu przez odpowiednie wykształcenie, konieczność docenienia pracy Żydów, którzy mogą przyczynić się do rozwoju Polski, ideę bogacenia się jednostek (to miało przynieść wzrost zamożności narodu.
Pozytywiści kierowali się też hasłem ‘pracy u podstaw’, tzn. pracy wśród najniższych warstw narodu, np. zakładanie szkół wiejskich, bibliotek, ochronek.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury