profil

Ochrona środowiska

poleca 85% 132 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

OCHRONA WÓD: *oczyszczanie - zespół zjawisk przywracających wodę do stanu przed zanieczyszczeniem. / rozcieńczenie: 1l ścieków=50 l. czystej wody. *samooczyszczenie (biodegradacja) - rozkład zanieczyszczeń w obecności tlenu * sendymentacja-zanieczyszczenia zbieracją się w osadzie dennym * absorbcja - zanieczyszczenia zostają zatrzymane na dnie, brzegach, roślinności.
ŚCIEKI- wody zużyte w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi oraz wody opadowe.
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - są to wszystkie otaczające nas wzajemnie powiązane elementy wraz z występującymi w nich organizmami.
ŚRODOWISKO: ożywione (biotyczne) : zwierzęta, rośliny, człowiek, grzyby, bakterie, wirusy, protisty // nieożywione (abiotyczne) : gleba, powietrze, woda.
STRUKTURA ŚRODOWISKA WYKAZUJE: piętrowość - związana z wysokością nad poziomem morza, rytmiczność zachodzących zjawisk np. aktywność organizmów.
ZASOBY NATURALNE - korzysta z nich człowiek, w celu zaspokojenia swoich potrzeb. // NIEWYCZERPALNE - energia słoneczna, wiatr, energia mórz i falowania // WYCZERPALNE - ODNAWIALNE - woda, powietrze, gleba, rośliny, zwierzęta; NIEODNAWIALNE - węgiel, ropa, gaz, złoża żelaza, paliwa.
ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Konieczny jest taki rozwój, w którym zaspokojenie potrzeb człowieka będzie odbywało się w harmonii z naturalnym środowiskiem w poszanowaniu innych org żyjących na ziemi. Zasada ta zobowiązuje do: zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych; racjonalnego użytkowania zasobów nieodnawialnych; nieprzekraczania granic odporności środowiska; zachowanie różnorodności biologicznej.
EFEKT CIEPLARNIANY - naturalne zjawisko, potrzebne do rozwoju życia na ziemi, polega on na przepuszczaniu promieniowania słonecznego i zatrzymywaniu promieniowania cieplnego. W skutek powiekszenia się dziury ozonowej dochodzi do podniesienia temp. a czego następstwem może być: podniesienie poziomu wód; zalewanie terenów położonych w deltach rzek; wyginięcie organiznów żyjących w strefach przybyżeżnych; występowanie gwałtownych burz, huraganów, susz i powodzi; zwiększenie liczebności pasożytów; przesunięcie stref klimatyzacyjnych; powiększenie obszarów stepów i pustyń.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta