profil

Jan Kochanowski jako jeden z niezwykłych nauczycieli których dane ci było poznać na drodze szukania prawd o człowieku i świecie.

poleca 86% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jan Kochanowski niezwykłym nauczycielem oraz ojcem poezji polskiej i dumą wielu pokoleń Polaków.To że śmiało możemy go zaliczyć do grona prekursorów literackich epoki Odrodzenia, trzeba odnieść się do żródeł początkowych.Urodzony w 1530r Jan Kochanowski odbywa studia w Akademii Krakowskiej,która była słynną uczelnią nie tylko w polsce ,ale i za granicą .Dalsze wykształcenie podejmuje na uniwersytecie w Padwie we Włoszech , gdzie poznaje wielu znanych i wykształconych polaków poznaje literaturę łacińską i grecką oraz znajomość języków .Kontakty ze znakomitymi ludzmi dały mu możliwość spojrzenia na przemiany społeczne i polityczne jakie zachodziły w kraju jak i za granicą a także na rozwój nauki,sztuki i kierunków literackich jakie powstawały w tej epoce. Obserwując te zjawiska podejmuje pierwsze kroki literackie, publikuje swoje fraszki.Które były w owym czasie modne w literaturze były to krótkie wiersze, wesołe anegdoty na temat danej osoby np: ,,O Jędrzeju". Z cała pewnością należy stwierdzić,że we fraszkach Kochanowski ukazuje dużo humoru,zabawy i żartu,co jest nieodłączną cechą człowieka. Uważam, że Jan Kochanowski zasługuje na miano niezwykłego nauczyciela literatury polskiej którego dane mi było poznać. Postaram się to udowodnić poniższymi argumentami. Pierwszym argumentem potwierdzającym moją tezę niech będzie to, że pisarz jest przedstawicielem a zarazem kwintesencją polskiego renesansu. Zaadaptował na polskie warunki większość antycznych gatunków takich jak pieśń, tren, fraszka. Odwołując się do kultury i literatury antycznej stworzył wraz z Mikołajem Rejem fundamenty polskiego języka literackiego.
Drugim argumentem niech będzie to, że Kochanowski był świadom roli poety: jako pierwszy sformułował rolę twórcy, którego talent jest darem od Boga, a zarazem przywilejem, obowiązkiem i cierpieniem. Najdobitniej wyraził to w poemacie ,, Czego chcesz od nas Panie'. Stosunek do Boga, do świata przyrody, refleksja nad własną twórczością, troska patriotyczna, uwielbienie dla piękna kobiet, pochwała spokojnego życia rodzinnego, potrzeba umiaru i doskonałości najpiękniej wyrażał to w pieśniach np „ Serce rośnie ”. Tematyka utworów była niezmiernie szeroka w swoich utworach skupia się głównie na człowieku,jego doznaniach i pragnieniach. Potwierdza to tezę,że Kochanowski wykorzystał hasła epoki odrodzenia w swej twórczości.

Po trzecie jest forma wypowiedzi lirycznej,czyli pieśń,w których autor wyraził humanistyczny ideał człowieka.Warto podkreślić,że Kochanowski swoje dzieła wzbogacał licznymi środkami stylistycznymi, Powstawały też fraszki o tematyce filozoficznej i przemijaniu życia człowieka np:fraszka "O żywocie ludzkim".W tych utworach literackich poeta przedstawił ludzkie zalety i wady oraz stosunek do życia i swiata nas otaczającego.Z tego wizerunku i nauki zawartej w tych utworach możemy i my dzisiaj wyciągać wnioski idąc przez swoje życie we współczesnym świecie. - Kolejnym argumentem jest to, że przebywajac na dworach krolewskich i widząc zaniedbanie w kierunku obronności kraju i osłabienie władzy królewskiej ku przestrodze społeczeństwa a szczególnie rządzącym Rzeczpospolitą publikuje kilka utworów o charakterze patriotycznym.Do takich utworów możemy zaliczyć" Pieśń o spustoszeniu Podola" przez Tatarów". Wytykując bezczynność w ratowaniu ojczyzny i braku funduszy na obronę kraju .Ostatnim patriotycznym utworem "Odprawa Posłów Greckich" , jest to tragedia napisana po raz pierwszy w języku polskim. Odsłaniająca pod przykładem ustroju państwowego, odzwierciedla bezradność posłow i króla którzy nie są w stanie podjąć właśćiwej decyzji. W 1569 r Kochanowski odchodzi ze służby dworskiej i przenosi sie na stałe na wieś do Czarnolasu .Pokazał jej piękno i zalety życia poza miejskim gwarem.Twórca był zafascynowany otaczającą go przyrodą,Często czerpał z niej natchnienie do pisania..Okres ten jest szczególnie obfity w nowe utwory literackie które poeta wydał ,,Na lipę ",, Na dom w Czarnolesie".

Widzimy więc że pisarz posiadał wyjątkową wrażliwość literacką ,szczególną rolę w jego twórczości pełniły treny, które powstały w wyniku głębokiej osobistej tragedii. Spokojne i ciche życie poety z Czarnolasu przerwał tragiczny wypadek umiera jego córka . W głebokiej żałobie po śmierci ukochanej córki poeta swój ból i rozpacz przelewa na karty poezji lirycznej w postaci Trenów są to wiersze w postaci piesni żałobnych po stracie ukochanego dziecka .W utworach tych autor z wielkim talentem wyraził swe uczucie i smutek dlatego też treny uchodzą za szczytowe osiągnięcia liryki na skalę europejską i światową. Na treść trenów składają się opisy czynów, zalet i zasług zmarłej osoby, a także ukazanie pustki, jaka zostaje po jej śmierci i poszukiwanie pocieszenia. Bohaterami trenów byli przeważnie wielcy ludzie, zasłużeni w walkach bohaterowie, sławni poeci,Kochanowski zaś przedmiotem swoich łez i rozpaczy uczynił zmarłe dwuipółletnie dziecko .Urszulka bardzo kochana przez swego ojca, na co dowodem jest cytat: " Nie od rozkoszyć poszła, poszła od trudności Od pracej, od frasunków, od łez, od żałości".Oto renesansowy człowiek wierzący w dobroć Boga, harmonię świata, w to, że życie etyczne i pełne umiaru gwarantuje niczym nienaruszone szczęście, staje w obliczu czegoś tak absurdalnego, jak śmierć małego dziecka, niewinnego, utalentowanego i otoczonego miłością rodziny.Cały świat poety i jego filozofia rozpadają się w gruzy. Kochanowski ma już wtedy 50 lat, jego wiedza i doświadczenie sa ogromne, poglady zaś i wiara ostatecznie, jakby się wydawało, ukształtowane. Zgodnie z wyznawaną przez siebie filozofią stoicką Jan z Czarnolasu był przekonany, że potrafi rozumem i opanowaniem uniezależnić się od nieszczęść i trosk, jakie przynieść może życie. Nagle gromadzone przez całe życie idee i wartości upadają, a wypracowany przez lata system filozoficzno- światopoglądowy okazuje się w zderzeniu ze śmiercią dziecka całkowicie bezużyteczny. Kochanowski wątpi we wszelkie wartości- w mądrość, w religię i w cnotę.W trenach wspomina o Persefonie jest to dowód na nawiązanie do starożytności i równocześnie zainteresowanie się nią,co potwierdza renesansowy charakter jego trorczość.,takimi jak epitety,przenośnie czy apostrofy . Moim zdaniem swój pogląd na świat Kochanowski wyraził najpełniej w ,,Pieśniach" refleksyjnych są one osobnym gatunkiem literackim . Wiersze liryczne o szerokiej tematyce takie jak: patriotyzm, piękno przyrody ,miłośc i życie człowieka.O spokojnym i cichym życiu na łonie natury napisał autor we wspaniałym utworze ,,Pieśń swiętojańska o Sobótce ".Ten ulubiony gatunek poety był odbiciem osobistych przeżyć twórcy. Perłą polskiej poezji wśród pieśni stał się hymn „Czego chcesz od nas Panie”. Jest on pochwałą Boga jako stwórcy, doskonale urządzonego świata, w którym panuje ład, piękno i harmonia. Niewątpliwie Kochanowski łącząc ozdobność stylu z wielką prostotą, pisał jasno, a jednocześnie wytwornie. Przestrzegał umiaru w stosowaniu środków stylistycznych. Dobierał słownictwo dla wszystkich zrozumiałe. To mistrz w pełnym tego słowa znaczeniu.
Z kolei nie mało wysiłku i kunsztu literackiego włożył Kochanowski w przetłumaczenie psalmów ze Starego Testamentu z języka łacińskiego na język polski .Powstał w ten sposób Psałterz czyli zbiór pieśni religijnych.Tak bogatą różnorodność utworów poetyckich jaką pozostawił po sobie Jan Kochanowski pisane piękną polszczyzną pozwoliło mu wprowadzić nasza literaturę do czołówki europejskiej .Nie dane było mu dłużej tworzyć swojego dzieła na tym świecie .Przedwczesna smierć w 1584 r w podróży, przekreśliła jego dalsze plany. Podsumowując dotychczasowe rozważania możemy czerpać wiedzę o cechach ludzkich zaletach i wadach oraz stosunku do życia i świata nas otaczającego .Z tego wizerunku i nauki zawartej w tych utworach możemy i my dzisiaj wyciągnąć wnioski idąc przez swoje życie we współczesnym świecie.Zapewne można by przedstawić jeszcze wiele argumentów ukazujących jak bardzo Jan Kochanowski zasłóżył na miano ojca polskiej poezjii dumę wielu Polaków. Uważam, że przedstawione powyżej rozważania i argumenty potwierdzają tę tezę.
Zapewne można by przedstawić jeszcze wiele argumentów ukazujących jak bardzo Jan Kochanowski zasłóżył na miano nauczyciela polskiej poezjii ,dumę wielu Polaków. Uważam, że przedstawione powyżej rozważania i argumenty potwierdzają tę tezę.
Jednak jego umiejętność wyrażania swoich uczuc i spostrzeżeń i przekazania ich w prosty sposob swoim czytelnikom uwieczniło jego dzieła z których i dziś nasze pokolenia może czerpać cenne wskazówki i naukę.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Gramatyka i formy wypowiedzi