profil

Czym była jednostka starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie?

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jednostka w Grecji
1)Założenie rodziny- było obowiązkiem względem państwa a bezżeństwo uznawane było za hańbiące obywatela. Dlatego obywateli uchylających się od małżeństwa karano w różny sposób do wytoczenia sprawy sądowej. Małżeństwo mogli zawierać tylko obywatele wolni o takim samym statusie. Ślub poprzedzało wiele ceremoni a młodzi nie zawsze mogli razem zamieszkać.W Sparcie dopiero wtedy kiedy mężczyzna ukończył 30 lat.
2)Narodziny dziecka-łączyły się z wieloma obrzędami.Dopiero w siódmym dniu po urodzeniu dziecka, po oczyszczeniu domu,matki i dziecka ojciec uznawał je za swoje.
3)Nadawanie imienia-było ważną ceremonią. Dopiero 10dnia rodzina nadawała dziecku imię,pierworodny otrzymywał imię po dziecku ojca.
4) w Grecji dzieci-miały obowiązek opiekować się rodzicami w starszym wieku, było to regulowane prawem zwanym "Bocianim"
5)Kobieta w Grecji-posiadała mniejsze prawa niż mężczyzna,który niewiele czasu poświęcał rodzinie. Kobieta w Atenach nie miała praw ani obowiązków obywatelskich. Zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Nie mogła sama wychodzić na ulicę, brać udziału w rozmowach mężczyzn, w życiu towarzyskim ani nie decydowała o majątku. W sprawach wobec władz występowała za pośrednictwem opiekuna. Natomiast kobiety z uboższych rodzin mogły swobodnie zajmować się handlem i poruszać po mieście. W Sparcie i na wyspach greckich kobiety miały większą swobodę. Mogły uczyć się z chłopcami,uprawiać ćwiczenia sportowe a także brać udział w życiu kulturalnym. Przykładem jest sławna poetka Mytris która współzawodniczyła z poetą Pindarem czy Safona ,która uczyła dziewczęta z Arystokracji. Natomiast Aspazja, miała wpływ na politykę. Hetery miały największą swobodę, były dobrze wykształcone i oczytane i żywo uczestniczyły w życiu towarzyskim. W okresie hellenistycznym zmiany w obyczajowości pozwoliły kobietom decydować o majątku, uczyć się, brać udział w życiu towarzyskim i swobodnie poruszać się po mieście. Kapłanki zajmowały szczególne miejsce w społeczeństwie.
6)W Atenach wymagano od rodziców- aby dzieci uczyły się i dlatego chłopcy po ukończeniu 7 lat zostali oddawani pod opiekę pedagogów. Szkoły były prywatne. Naukę prowadziło 3 nauczycieli: Gramatysta, Kitarzysta i Paidotryba. Nauka trwała do 16 roku życia. Bogaci mogli uczyć się dalej u mistrzów albo Sofistów. W Sparcie wychowanie było państwowe bardzo surowe tak dla chłopców jak i dziewcząt. Dzieci od 7 roku życia należały do państwa.

Jednostka w Rzymie
1) Rzymianie znali 2 rodzaje małżeństw:
W pierwszym żona przechodziła pod władzę męża, a w drugim pozostawała pod władzą ojca. Związki zawierano bardzo wcześnie- dziewczęta 12 lat, a chłopcy 14. Dziewczęta po zawarciu małżeństwa podlegały władzy teścia.
2) Zaraz po urodzeniu dziecka- kąpano je i składano u stóp ojca, który miał prawo życia i śmierci nad domownikami. Kiedy ojciec podniósł dziecko było uznane za prawowite , po oczyszczeniu zaopatrywano je w amulety.
3) Dziesiątego dnia- życia nadawano dziecku imię w liczbie około 15, a także nazwisko i przydomek. Kobiety nie miały imion nosiły swoje rodowe nazwisko w rodzaju żeńskim.
4) Rodzina Rzymska (familia)- składała się z dorosłych synów z żonami i dziećmi, niezamężnymi córami, i niewolnikami. Dopóki żył ojciec dorośli synowie z rodzicami, nie dysponowały majątkiem, po śmierci ojca najstarszy syn obejmował władzę nad rodziną, podlegało mu rodzeństwo i matka.
5) Dzieci były- zobowiązane opiekować się starszymi rodzicami, prawo "bocianie"
6) Rzymianki- nie posiadały praw politycznych, nie mogły dysponować swoim majątkiem. Z biegiem czasu mogła nim dysponować z opiekunem, a w dalszym czasie uznano jej samodzielność w tym zakresie. W okresie cesarstwa kobiety zdobyły już znaczną pozycję, mogły składać skargi do sądów i walczyć o stanowiska dla bliskich.
7) Wychowywanie w starożytnym Rzymie- dla dziewcząt i chłopców zaczynało się w 7 roku życia. Arystokracja uczyła dziewcząt w domu pod opieką matki a chłopcy mieli nauczyciela.
8) Rzym miał prywatne szkoły dla chłopców- publiczne.
Rzymianie rozróżniali 3 stopnie nauczania:
1 stopień- wspólna nauka dziewcząt i chłopców- literator wyrównywał braki w wiedzy.
2 stopień- wzbogacał ją
3 stopień- retor- uczył poprawnej wymowy.
Na wszystkich poziomach kształcenia prowadzono gimnastykę. w wieku 17-18 lat chłopców powoływano do służby wojskowej.
9) Istniały też szkoły dla niewolników- uczyli się pisania, czytania, matematyki i zawodu.
10) Czas wolny- rzymianie spędzali na ucztach i polowaniach. Bogaci rzymianie poświęcali się twórczości literackiej bądź filozoficznej. Wiele czasu spędzali na łaźniach publicznych w celach towarzyskich. Popularne też były podróże zagraniczne w celach edukacyjnych.

Podoba się? Tak Nie