profil

Partie polityczne

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Partie polityczne są to zbiór przynajmniej piętnastu osób które mają wspólny oraz określony cel. Posiadają wiele funkcji np. opiniotwórcza ,polegająca na kształtowaniu opinii społecznej poprzez przekonywanie wyborców do własnej ideologii lub funkcja wyborcza ,polegająca na wyznaczaniu własnych kandydatów ,aby zasiadali w sejmie lub w senacie. Jednak rzadko zastanawiamy się nad pojęciem historii partii politycznych. Postaram się wyjaśnić tę sprawę.
Korzenie partii politycznych sięgają kraju bardzo dobrze rozwiniętego politycznie, czyli Francji. Czas ich wprowadzenia oznacza się jako rewolucje francuską (1789-1799). Właśnie w tym okresie powstał podstawowy podział na lewicę i prawicę. Natomiast pierwsze partie powstały w Wielkiej Brytanii. Właśnie tam w latach 30 ukształtowała się pierwsza partia polityczna nazywająca się Partia Konserwatywna. W drugiej połowie XIX wieku na europejskiej scenie politycznej pojawiły się nowe ugrupowania (partie), tak zwane partie socjalistyczne „specjalizujące” się głownie w utrzymaniu równowagi w rynku pracy oraz pozostawienie wszystkich praw człowieka takich jak : wolność lub pozwolenie do posiadania darmowej opieki zdrowotnej. Właśnie z tych ugrupowań wyodrębniły się pierwsze partie komunistyczne. Stało się to w pierwszej połowie XX wieku. W odpowiedzi na ideologie komunistyczną pojawiły się partie wyznające (według mnie) bardzo dziwną ideologie. Były to ugrupowania chrześcijańskie demokracji. Ich głównymi „wierzeniami” politycznymi było to aby każdy człowiek na ziemi czuł się w jednej wielkiej rodzinie oraz by każdy był zwolennikiem wielu wspólnot. Po pewnym czasie zaczęły się pojawiać także patie chłopskie (o których nie będę się rozwlekał, ponieważ są ciekawsze tematy) . Za partie prawicowe zaczęto uznawać partie powoływujące się do liberalizmu lub konserwatyzmu ,zaś za lewicę zaczęto uznawać ugrupowania socjaldemokratyczne . Dodatkowo w drugiej połowie XX wieku popularność zaczęły zdobywać nowe ideologie - ekologizm i feminizm, co również doprowadziło do powstania kolejnych partii.
Sadzę że wyczerpałem temat dotyczący powstania partii politycznych .Myślę że , już czas by zająć się partiami które nasi rodacy wybierają co cztery lata do sejmu oraz senatu
Mamy w Polsce wiele partii ,które walczą o nasze głosy w wyborach. Niektóre mają dłuższą historię inne natomiast mają krótszą. Zacznę od partii ,która ma zdecydowanie najdłuższą historię-PSL
PSL(Polskie Stronnictwo Ludowe)- Nazwa PSL nawiązuje do tradycji sięgającej XIX wieku. Partia ta została stworzona w Rzeszowie w 1903 .Od tego czasu Partia ta wyznawała bardzo mądrą ideologię. W swoim programie głosiła potrzebę równouprawnienia narodowego, politycznego i społecznego Polaków. Po sporach doszło do podzielenia na Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast" i Polskie Stronnictwo Ludowe Lewicę. W czasie II wojny światowej działacze dawnego PSL współtworzyli rząd na wygnaniu, a w kraju zorganizowali oddziały partyzanckie współpracujące z AK o nazwie Bataliony Chłopskie. Przedostatni prezes ZSL Roman Malinowski, po wyborach parlamentarnych w 1989 , zawarł porozumienie z Lechem Wałęsą, które odebrało większość w Sejmie PZPR i umożliwiło powstanie rządu Mazowieckiego. Marszałkiem Sejmu był wówczas ludowiec Mikołaj Kozakiewicz (pełnił tę funkcję w latach 1989–1991). Obecnie w (2011) PSL w wyborach parlamentarnych uzyskało 8,36% poparcia wyborców. Rekord tej partii wypada na 1993 gdy to ugrupowanie uzyskało 15,4%. Jest to partia mająca najdłuższą i najbardziej „ekscytującą” historię. Jednak ze względów estetycznych nie będę omawiał całej genezy tej właśnie partii.
SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej) - historia tej partii rozpoczyna się aż w 1991 roku. Wywodzi się głównie ze środowisk związanych z Socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Ten klub polityczny w pierwszych latach istnienia SLD funkcjonował jako koalicja partii skupiona wokół SdRP. Podczas kongresów właśnie tej koalicji w 1998 i 1999 pojawiły się głosy by przekształcić SLD w partie polityczną . Doszło do tego w maju 1999, a w grudniu tego samego roku pod hasłem "Nowy wiek – nowy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Socjaldemokratyczny program dla Polski" odbył się I kongres ugrupowania. Obecnie (2011) w wyborach parlamentarnych SLD otrzymało 8,24% co było piątym wynikiem wśród wszystkich startujących partii. Rekord SLD w liczbie głosów wypadł w 2001 roku kiedy ta partia osiągnęła aż 41,04%. Jej liderem jest Grzegorz Napieralski.
PO(Platforma Obywatelska)- Platforma Obywatelska powstała w styczniu 2001. Główną przyczyną jej powstania było powiązane z konfliktami w ramach ugrupowania „Akcja Wyborcza Solidarność”. Założycielami nowej partii byli trzej politycy: Donald Tusk z UW, Maciej Płażyński z AWS oraz Andrzej Olechowski. 24 stycznia 2001 roku odbyło się spotkanie nowego ugrupowania .Odbyło się ono w Gdańsku (w Hali Olivia). Platforma Obywatelska opowiada się za decentralizacją państwa poprzez wzmocnienie samorządów. Przewodniczącym tej partii jest Donald Tusk. Platforma od początku opowiadała się za uczestnictwem Polski w strukturach Unii Europejskiej. Była drugą partią po Unii Wolności, która rozpoczęła kampanię w tej sprawie. Obecnie (2011) w wyborach parlamentarnych partia dostała 39,18% poparcia i jest partią przewodniczącą w sejmie. Rekordowe poparcie osiągnęli w 2007 . Wyniosło ono 41,51% poparcia.
PIS(Prawo I Sprawiedliwość)-Partia powstała 3 marca 2001.Założycielami tej partii są dwaj bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy. W kwietniu i maju 2001 zakładano Komitety Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy z nich powstał 22 marca 2001 w Białymstoku. 9 czerwca nastąpiła rejestracja sądowna partii. Tego samego dnia rozpoczęto kampanię wyborczą i zaprezentowano manifest polityczny, w którym partia zapowiadała walkę z przestępczością poprzez kontynuację zmian w kodeksie karnym, które zapoczątkował Lech Kaczyński. PiS opowiada się za zwiększeniem praw dla ofiar przestępstw i zaostrzeniem kar dla przestępców w szczególności za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, jest także za przywróceniem kary śmierci. Obecnie (2011) w wyborach parlamentarnych PIS uzyskał 29,89% poparcia i jest drugą (zaraz za PO) partią w sejmie. Jej rekord padł w 2007 roku kiedy uzyskali 32,11% poparcia. W 2005 roku Lech Kaczyński (tragicznie zmarły w tragedii pod Smoleńskiem) został prezydentem pokonując wtedy Donalda Tuska w II turze.
RPP(Ruch Poparcia Palikota)- W lipcu 2010, po kontrowersyjnych wypowiedziach posła Platformy Obywatelskiej Janusza Palikota na temat katastrofy lotniczej w Smoleńsku, które zaowocowały m.in. wnioskiem eurodeputowanego PO Filipa Kaczmarka o wykluczenie posła z partii, zapowiedział on powołanie Ruchu Poparcia Palikota. Główne cele tej partii to np. wprowadzenie podatku liniowego, ograniczenie biurokracji, podniesienie wieku emerytalnego, zaprzestanie nauczania religii w szkołach, likwidacja Senatu. Jej przewodniczącym jest Janusz Palikot.

Bibliografia
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Palikota
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Partie_polityczne_Polski
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Platforma_Obywatelska
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_i_Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Sojusz_Lewicy_Demokratycznej
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Stronnictwo_Ludowe
• Książka „Dziś i jutro 2” Nowa Era

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut