profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia PSLpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL, partia polityczna utworzona w maju 1990 na Kongresie Jedności w wyniku połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego Odrodzenie i Polskiego Stronnictwa Ludowego wilanowskiego. Nawiązuje do 100-letniej tradycji...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne Sejmu IV kadencji.

Informacje ogólne Sejm, w Polsce od XV w. najwyższy organ władzy ustawodawczej. Nazwa od starosłowiańskiego słowa "sjem" lub "snem", które oznaczało zjazd ludności. W okresie piastowskim nie odbywały się już zjazdy całej ludności, książę zwoływał...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne

Partie polityczne są to zbiór przynajmniej piętnastu osób które mają wspólny oraz określony cel. Posiadają wiele funkcji np. opiniotwórcza ,polegająca na kształtowaniu opinii społecznej poprzez przekonywanie wyborców do własnej ideologii lub...poleca85%
Historia

Postawy Polaków wobec władz pruskich, Liga Polska, Liga Narodowa endecja, ruch ludowy, Stronnictwo Ludowe

. Organizował kółka rolnicze, wiece, pielgrzymki. Miał na celu uświadamianie chłopom potrzeby jedności i podjęcia wspólnych działań. Stronnictwo Ludowe 1895 (od 1903 Polskie Stronnictwo Ludowe ) powstało wpoleca84%
Historia

Ruch Ludowy - ściąga.

opieka społeczna Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) powstaje ze Stronnictwa Ludowego w 1903 roku. 1913 PSL „Piast” PSL „Wyzwolenie” (1915) * W. Witos * S. Thugutt * Mpoleca85%
Historia

I Wojna Światowa - ściąga.

) Roman Dmowski, budzenie i umacnianie swiadomości narodowej. Ruch Ludowy: Polskie Stronnictwo Ludowe (1895) Jakub Bojko, Jan Stapiński, reforma wyborcza, poszerzenie praw chlopów. Podział ziem polskich: Królestwo kongresowe, wielkie