profil

Cechy i funkcje partii politycznych

poleca 49% 119 głosów

Nowożytne partie polityczne powstawały w drugiej połowie XIX wieku. Następowało to równocześnie z upowszechnieniem praw politycznych, które obejmowały coraz szersze kręgi społeczeństwa. W czasie zdobywania praw wyborczych przez coraz nowe grupy organizowano partie jako instytucje masowe skupiające liczne rzesze swoich sympatyków.

Każda partia polityczna posiada wyraźnie określone cechy, które odróżniają ją od innych działających na forum społecznym organizacji. Cechy te można przedstawić w następujący sposób:

Cechy partii politycznej

We współczesnym społeczeństwie partie polityczne pełnią wiele funkcji. Podstawową jest zorganizowanie grup aspirujących do władzy, nadanie im form organizacyjnych i prawnych oraz zapewnienie zorganizowanej kontroli nad sprawowaną władzą. Partie polityczne aktywizują jednostki do działania, stwarzając im możliwość prezentacji własnych poglądów i poprzez tę aktywność kształtują panujące w społeczeństwie opinie.

Warto pamiętać

Partie polityczne to dobrowolne organizacje biorące udział w życiu społecznym.Funkcje partii sprowadzają się do zorganizowania grup aspirujących do sprawowania władzy, nadanie im form organizacyjnych, a także zapewnienie kontroli nad obecnie sprawującymi władzę. Przynależność do partii realizuje prawo obywateli do wyrażania swoich przekonań i poglądów.

Pojęcia

- partia polityczna – dobrowolna organizacja, która skupia swoich zwolenników wokół programu wyrażającego poglądy i interesy jej członków, a której celem jest zdobycie i sprawowanie władzy w państwie

Podoba się? Tak Nie