profil

Dorobek kulturalny Rzymian.

poleca 85% 519 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W kulturze starożytnej wielkie znaczenie miały dwie cywilizacje :Grecka i Rzymska .Początkowo nic nie wskazywało na to ,że właśnie Rzym odegra tak wielką role w dziejach Italii i całego antycznego świata.
Kultura rzymska,przeszła długą drogę od odległych wieków , gdy Roma była niewielką osadą do czasów gdy objęła panowanie nad śródziemnomorskim imperium.
Rzymianie bardzo wcześnie zetknęli się z kulturą grecką i ulegli jej czarowi .Sami także zasłynęli w wielu dziedzinach np. ogromny wkład włożyli w dziedzinę architektury i budownictwa komunalnego gdzie zapoczątkowali roboty melioracyjne zmierzające do osuszania bagien ,doprowadzili wodę do miast budując akwedukty,które doprowadzały , rurami z ołowiu lub wypalonej gliny, wodę ze źródeł w górach , imponującym przykładem jest akwedukt w Segowii. Zastosowali i udoskonalili również kanalizację mającą na celu odprowadzanie ścieków i nieczystości ,założyli pierwsze publiczne szalety i łaź nie zwane termami. Było to miejsce na kąpiel, ale i relaks, odpoczynek, wspólną zabawę i spotkania. Stanowiły one często wielkie kompleksy budowli, otoczone ogrodami, promenadami i portykami. Słynne termy Caracalli, czy termy Dioklecjana odznaczały się wspaniałymi sklepieniami kasetowanymi o wielkiej rozpiętości, śmiałością konstrukcji i przepychem wyposażenia. Termy Caracalli -–położone na obszarze 2,5 ha – mieściły grupę basenów gorących i basenów zimnych, liczne przedsionki i szatnie, halę wypoczynkową i dziedzińce z kolumnadą. Rzymianie zasłynęli również w dziedzinie architektury .Posługiwali się oni po mistrzowsku cegłą wynaleźli cement co umożliwiło im stosowanie zaprawy przypominającej dzisiejszy beton .Dzięki temu wznosili ogromne gmachy i wielkie sale przykryte nie płaskim stropem lecz beczkowym i krzyżowym sklepieniem a także kopułami jednym z największych osiągnięć architektonicznych Rzymian jest Panteon ,Koloseum .Specjalny gatunek cementu pozwolił im również na wznoszenie mostów .Należy także wspomnieć o równie wielkim osiągnięciu Rzymian mianowicie o Systemie bardzo rozbudowanej sieci dróg od tego powstało powiedzenie (Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu).Po dziś dzień wykożystuje się drogi i mosty zaprojektowane i wykonane przez Rzymian np. (Most w Sarajewie ,Droga via Appia). Największym wkładem starożytnych Rzymian w dziedzictwo kulturowe było stworzenie ustroju republikańskiego i prawo rzymskie . Cechowała go jasność i przejrzystość sformułowań – było dla wszystkich zrozumiałe. . Sprecyzowane przez Rzymian pojęcia i przepisy prawne na stałe weszły do nauki prawa we współczesnej Europie. Po dziś dzień studenci prawa zaczynają studia od prawa rzymskiego .Podstawowe zasady prawa rzymskiego wyrażone w formie maksym obowiązują do dziś np. („Audiatur et altera pars”-niechaj będzie wysłuchana dróga strona )„lex retro non agit” (prawo nie działa wstecz) i wiele wiele innych.
Historiografia również osiągnęła w Rzymie wysoki poziom. Uprawiano ją już przed I w.p.n.e.
Powstały między innymi takie utwory jak:
·„O wojnie galijskiej” i „O wojnie domowej” autorstwa Cezara,
· „Autobiografia”, „Historia wojen domowych”, „Historia Etrusków” i „Historia Kartaginy” autorstwa Klaudiusza,
· „Ab urbe condita libri” Tytusa Liwiusza,
· „Roczniki” i „Dzieje” Publiusza Korneliusza Tacyta.
Poezja za panowania Oktawiana Augusta rozwinęła się tak bardzo, że okres ten nazwano złotym wiekiem poezji rzymskiej. W literaturze widział on ważny czynnik realizacji swej ideologii. Tworzyli wówczas tacy poeci jak:
· Wergiliusz - autor „Eneidy” - eposu narodowego Rzymian, „Bukoliki” i „Georgiki”,
· Owidiusz - najbardziej utalentowany poeta epoki Augusta, znany z utworów o tematyce miłosnej: „Ars amatoria” (Sztuka kochania), „Amores” - Pieśni miłosne, a także poematu epickiego „Metamorfozy”.
· Horacy - rzymski poeta liryczny, którego twórczość uważana jest za szczytowe osiągnięcie klasycyzmu epoki Augusta i wywarła znaczący wpływ na poezję europejską. Do naszych czasów przetrwały: Epody, Satyry, Pieśni i Listy.
Rzymianie zastosowali i upowszechnili także numerację rzymską opracowali i przekazali nam kalendarz zwany juliańskim stosowany obecnie przez nas kalendarz gregoriański jest jedynie modyfikacją kalendarza juliańskiego wprowadzonego w 1583r. Ogromny wkład i zasługi położyli Rzymianie także w dziedzinie wojskowości
-skonstruowali i zastosowali machiny oblężnicze, miotające stosowane powszechnie do XV w do momentu upowszechnienia antyreligii np:tarany, katapulty, balisty, wierze oblężnicze.
-w wojnie morskiej rzymianie zastosowali taktykę abordażu.
Po przedstawieniu wszystkich ważniejszych dorobków kultury Rzymian uważam że ich głównym dorobkiem jest architektura i budownictwo .moim zdaniem to w tym tkwi geniusz Rzymian. Konstruowali oni niesamowite budowle ,akwedukty ,świątynie pałace ,stworzyli nowe materiały budulcowe, wprowadzili nowe style architektoniczne. Ich odkrycia doprowadziły do znacznego rozwoju budownictwa kto wie może gdyby nie Rzymianie nie mieli byśmy kanalizacji .moim zdaniem Rzymianie zasłużyli na miano matki kultury i nauki.

Bibliografia;
http://zalicz.net/10500/dorobek-kulturalny-grek%C3%B3w-i-rzymian-w-staro%C5%BCytno%C5%9Bci
http://www.sciaga.pl/tekst/24011-25-sztuka_rzymska
http://www.sciaga .pl/tekst/56949-57-dorobek_kulturalny_grecji_i_rzymu
http://www.sciaga.pl/tekst/120043-121-dorobek-kulturalny-starozytnego-rzymu
Podręcznik historia1 kl 1 liceum Julia Tazbirowa ,Ewa Wiepszycka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty