profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Kultura w starożytnym Rzymie

poleca50%
Historia

Kultura i nauka w starożytnym Rzymie

Kultura starożytnego Rzymu tworzy jedność z dorobkiem materialnym i duchowym starożytnej Grecji. Począwszy od II-I wieku p.n.e. starożytni Rzymianie czerpali z dorobku starożytnej Grecji i ulegali wpływom jej kultury. Wyrazem owych wpływów może być uznanie przez rzymskich historyków języka greckiego za język literacki oraz włączenie nauki owego języka do kanonu edukacji wykształconych warstw społeczeństwa. Pod wpływem kontaktów z Grecją w Rzymie zapoczątkowano również twórczość pisarską,...poleca85%
Historia

Starożytny Rzym.

Kultura rzymska w swojej najpierwotniejszej części była kulturą pasterzy i rolników. Jednak w miarę rozszerzania się granic państwa rzymskiego wchłaniało ono ludy o dużo wyższej kulturze i przyjmowało ją. Stąd wpływy etruskie obecne w kulturze...poleca80%
Historia

Prawo rzymskie

Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom. Rzymianie byli początkowo mieszkańcami niewielkiego miasta-państwa. W miarę upływu czasu ich państwo bardzo się powiększyło, a oni sami zetknęli się z kulturami rozmaitych ludów. Wiele z...poleca85%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

W kulturze starożytnej wielkie znaczenie miały dwie cywilizacje :Grecka i Rzymska .Początkowo nic nie wskazywało na to ,że właśnie Rzym odegra tak wielką role w dziejach Italii i całego antycznego świata. Kultura rzymska,przeszła długą drogę od...poleca84%
Historia

Porównanie kultury rzymskiej z bizantyjską, ottońską oraz karolińską.

Jeden z wielkich poetów łacińskich, Horacy, napisał: „Zdobyta Grecja podbiła dzikich zwycięzców”. Rzeczywiście, Rzymianie górowali siłą nad państwami greckimi, ale ustępowali Grekom w dziedzinie kultury. Zdobywcy stali się uczniami swoich...