profil

Dorobek kulturalny Rzymian.

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Starożytni Rzymianie położyli ogromny wkład w dziedzinie budownictwa komunalnego:
- zapoczątkowali roboty melioracyjne zmierzające do osuszenia bagien
- brukowanie drug i ulic
- by doprowadzić wodę do miast budowali akwedukty
- budowali termy-czyli łaźnie miejskie
- Rzymianie zastosowali i udoskonalili urządzenia kanalizacyjne mając na celu odprowadzenie ścieków i nieczystości
- Rzymianie pierwsi stworzyli służby przeciw pożarowe
- Rzymianie założyli pierwsze publiczne szalety

2. Największym osiągnięciem rzymian było udoskonalenie prawodawstwa (stworzyli pierwszy w świecie wyczerpujący system prawny
współczesna terminologia prawnicza wywodzi się z języka łacińskiego studenci prawa rozpoczynają studia od prawa rzymskiego

3. Rzymianie zastosowali i upowszechnili numeracje Rzymska.

4. Rzymianie opracowali i przekazali nam kalendarz zwany juliańskim stosowany obecnie przez nas kalendarz gregoriański jest jedynie modyfikacją kalendarza juliańskiego wprowadzonego w 1583r.

5. Rzymianie byli doskonałymi budowniczymi dróg i mostów. Wiele dróg i mostów jest używanych do dnia dzisiejszego np. Most w Terevirze, Most w Sarajewie, Droga Via Appie.

6. Ogromny wkład i zasługi położyli Rzymianie także w dziedzinie wojskowości
- skonstruowali i zastosowali machiny oblężnicze, miotające stosowane powszechnie do XV w do momentu upowszechnienia artylerii np: tarany, katapulty, balisty, wieże oblężnicze.
- w wojnie morskiej rzymianie zastosowali taktykę abordażu.

7. Od Rzymian przyjęliśmy także alfabet łaciński, a gramatyki języków europejskich stosujących alfabet łaciński jest oparty na gramatyce łacińskiej.

8. Po podbojach Grecji przez Rzymian. Rzymianie przyjęli wzory architektury klasycznej i stworzyli trzy porządki
- Rzysmko-dorycki,
- Rzymsko-joński,
- Rzymsko-koryncki

poza powyższymi Rzymianie wnieśli do architektury własne elementy: sklepienia beczkowe, kopuły.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta