profil

Pieśń Czego chcesz od nas Panie

poleca 85% 121 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pieśń ,, Czego chcesz od nas Panie" rozpoczyna się apostrofą do Boga, będącą jednocześnie pytaniem retorycznym. Już z pierwszych dwóch wersów wynika, że Bóg jest wielki i hojny swej szczodrobliwości. Bóg jest osobą metafizyczną, której nie da się zamknąć nawet w granicach kościoła. Element boskości przenika wszystko stworzenia, W pieśni mamy zbiorowy podmiot liryczny , którego głos jest głosem wszystkich wiernych. Bóg nie chce od człowieka ofiar materialnych , wszystko bowiem jest jego własnością, a człowiek jest tylko dzierżawcą . Jedynie co miłe Bogu to wdzięczne serce - najwyższa ofiara.
W trzeciej zwrotce Bóg porównany zostaje do budowniczego, który bardzo mądrze i z wielką przemyślnością stworzył świat , nie zapominając również o jego ozdobieniu ,, wyhaftowane na niebie gwiazdy" , ,,barwne kwiaty".

Podoba się? Tak Nie