profil

Bóg Stwórca

poleca 40% 30 głosów

Obraz Boga stwarzającego świat znamy przede wszystkim z Biblii. Sześć dni pracy i siódmy dzień odpoczynku, stworzenie ziemi, roślin, zwierząt i człowieka oraz nadanie przez człowieka nazw tym istotom (a więc uczestnictwo w akcie stworzenia!) to chyba najważniejsze elementy przedstawionego w Biblii wydarzenia (wielokrotnie nawiążą do niego groteskowo współcześni twórcy, np. Konstanty Ildefons Gałczyński w Teatrzyku „Zielona Gęś”). W renesansowym hymnie Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) odnajdujemy obraz Stwórcy jako artysty, który stwarzając kosmos, dokonał wielkiego dzieła (podobny motyw odnajdziemy w wierszu Adama Mickiewicza Arcymistrz). Zachwyt artysty dla dokonań innego mistrza – tak można najkrócej streścić pieśń Kochanowskiego. Przynosi ona radosną, renesansową wizję Boga, strzegącego człowieka przed wszelkim złem, wszechobecnego i dającego dobro, pomyślność w życiu. Podobną znamy z niektórych psalmów („Pan króluje: wesel się, ziemio,/radujcie się, mnogie wyspy” – Psalm 97; „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” – ).

Podoba się? Tak Nie