profil

Dziedzictwo Starożytnego Rzymu

poleca 79% 1052 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wpływ łaciny
Mieszkańcy Rzymu byli narodem przede wszystkim praktycznym. Zawdzięczamy im rozwiązania techniczne i organizacyjne. Rzymianie jako pierwsi stworzyli imperium, w którym wszyscy wolni mieszkancy państwa otrzymali obywatelstwo rzymskie, a przez to szybciejromanizowali się. Napływające do państwa rzymskiego plemiona i ludy, czesto same przyjmowały rzymską kulturę. Dlatego choc upadl Rzym, przetrwał jego język, który rozprzestrzenił się na obszrze większości Europy. Rzymska łacina dała poczatek wielu współczesnym językom europejskim, w tym włoskiemu, francuskiemu, hiszpańskiemu, rumuńskiemu. W czasach średniowiecza mowa Juliusza Cezara stała sie językiem międzynarodowym, wywierając potężny wpływ na języki narodów Europy. Nazwy miesięcy w języku angielskim również mają rzymskie pochodzenie. Powszechnie używa się cyfr rzymskich. W polszczyżnie pochodzi z łaciny ogromna liczba słów i powiedzeń min. Amicus optima vitae possessio- Przyjaciel to największy skarb czlowieka
Aurea dicta- Złote słowa
Hannibal aute portas- Hannibal za bramami
Meus sana in corparesana- W zdrowym ciele zdrowy duch
Łacina nadal jest używana jako oficjalny język Koścoła Katolickiego, a papież co roku udziela uroczystego błogosławieństwa Urbi et orbi (Miastu i światu).

Technika i organizacja
Ze wspanialych rzymskich miast przetrwaly jedynie ruiny. Przez wiekiwykorzystywano bowiem dziela starożytnej architektury jako źródła kamienia budowlanego. Rzymianie wynależli cement; udoskonalili dwa przełomowe rozwiązania techniczne: kopułę i łuk architektoniczny.
Rzymska świątynia. Charakterystyczny dla architektury rzymskiej typ budowli o przeznaczeniu religijnym. Rzymianie wzory dla budowanych przez siebie świątyń czerpali przede wszystkim od Etrusków i od Greków. W rzymskiej architekturze sakralnej mamy dwa podstawowe typy budowli: na planie kola i prostokąta. Ten podzial utrwalił się także w czsach późniejszych. Przykładem budowli okrągłej jest tzw. świątynia Westy na Forum Romanum. Konstrukcje na planie prostokąta byly o wiele bardziej rozpowszechnione. Przyjęte od Etrusków, a bedące przetworzeniem greckiej świątyni w porządku doryckim.
Łuki i sklepienia wystepujące tak wyraźnie w Koloseum, stały się podstawowym elementem w rzymskiej architekturze monumentalnej. Zastosowano je przede wszytkim w akwedutach. Cherakteryzujące się przwdziwym mistrzostwem architektury. Zastosowano tu rodzaj zaprawy zwanej przez włoskich architektów "opus cementium". Pozwoliło to rzymskim architektom stworzyć obszrne przestrzenie nie znane Grekom.
Akwedty, czyli wodociągi. Są to budowle, najcześciej arkadowe- dwie podpory połączone u gory lukiem. Służyły one do dźwigania konstrukcji (np. mosty), ale też były to instalacje podziemne, doprowadzające wodę czesto nawet z miejs odległych o wiele kilometrów. Konstrukcje te wymagały wilekich umiejętności inżynierskich. Jednym z najlepiej (choć częściow) zachowanym przykładem akwedutu jest tzw. Pont du Garde, znajdujący się w poludniwej Francji.
Łuki triumfalne to monumentalne budowle w ksztalcie wolno stojącej 1 lub3- przelotowej bramy arkadowj. Stawiane byly z okazjin zwycięstwa wojsk, które później wchodzily przez nie do zdobytego miasta.
Amfiteatrem w starożytnej architekturze rzymskiej nazywano otwartą budowlę widowiskowa na planie elipsy, a arena posrodku i schodkową widownia.
Rztmska droga. Jednym z najbardziej znanych osiągnięć budowlanych Rzymian była sieć dróg systematycznie rozbudowana już w czasach republiki. Drogi te odgrywały przede wsztkim ważną rolę militarną, ułatwiając przerzucanie legionów z jednego teatru wojennego na drogi; dopiero w dalszej kolejności spelniały funkcje gosodarcze. Stąd tez bardzo wczesnie, bo już w 4 w.p.n.e. wytworzyła się, początkowo najpewniwj przejeta od Etrusków, a następnie udoskonalona prze Rzymian technika budowania wygodnych i trwałych dróg. Tak więc najpierw wykonywano niwelacje terenu, drenaż oraz wykop, po czym układano kilka warstw składających się z kamieni i cementu. Na samym spodzie kładziemy warstwę większych kamieni połączonych zaporą, dalej tłuczeń kamienny z zaprawą, następnie gruby żwir z zaprawą i dopiero na samym wierzchu żwir i piasek. Powierzchnie drogi zaczęto wykładać kamieniami dopiero w okresie końca republiki i wczesnego cesarstwa. Budowę sieci dróg komukacyjnych Rzymianie zapoczątkowali na Półwyspie Apenińskim, żeby zapewnic sobie połączenie z uzależnionymi od siebie częściami Italii. Piwrwszą wielką drogą była Via Appie, prowadząca ku ziemiom Samunitów. Była to najstarsza rzymska droga wojskowa, która nazwę wzięła od Appiusza Klaudiusza Caeucusa, który jako cenzar czuwal nad jej budową w 312 r.p.n.e. Stacjusz- poeta rzymski- nazwał ją Królowa Dróg. Byla wybrukowana tzw. kocimi łbami i zaopatrzona w kamienie milowe. W późniejszych stuleciach wielokrotnie naśladowano osiagnięcia Rzymian w dziedzinie planowanie miast, budowy dróg i sposobu zarządzania państwem. Prawo rzymskie jest fundamentem europejskich systemów prawnych.

Chrzescijaństwo
W Judei, prowincji Cesarstwa Rzymskiego narodziła się religia- chrześcijaństwo. Wiarę tę szerzyła dwóch wędrowców: św. Paweł iśw. Piotr, który był uczniem samego Chrystusa. Niewolnicy upatrywali w niej nadchodzące wyzwolenie, a wolni robotnicy poprawę swego bytu. Rzymianie rozkochanie w sile i przemocy nie mogli początkowo zrozumieć nowej wiary nakazującej miłować blizniego, który bylby nawet największym wrogiem oraz wywyższającej nad wszystkie swoje bóstwo, uważane za złe duchy. Oskarżali chrześcijan o potajemne zatruwanie studni i gorszące praktyki religijne, a jednak ich szeregi stawały się coraz liczniejsze. Na początku setki, a później tysiące wyznawców wymykały się chylkiem za miasto, aby tam wysłuchiwać slowa Bożego. Nawet wśród żolnierzy spotykało się chrześcijan, a z czasem wiare tę przyjmowali patrycjusze. Przykładem tego jest Winicjusz, Którego poglądy na świat zmieniła milośc do Ligi, zakładniczki cezara. Stopniowo chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się w całym Cesarstwie. Wielu chrześcijan przesladowano i męczono, niektórzy ponieśli śmierć w rzymskich amfiteatrach na oczach rozbawionej widowni. W 313 r. cesarz Konstanty 1 Wielki ogłosił tolerancję religijną i uznał chrześcijaństwo.
Po upadku Cesarstwa Rzymskiego w zachodniej Europie, w 5 wieku chrześcijaństwo prztrwało na niektórych obszrach. W ciągu następnych kilku wieków chrześcijanstwo ponownie rozprzestrzenilo się w Europie, a Kościół stal się poteżną instytucją posiadającą ogromne majątki ziemskie. Księża, mnisi i mniszki zajęli się edukacją, przyczyniając się do wzmocnienia potegi i autorytetu Kosciola. Kosciół przejął od panstwa rzymskiego jego jezyk, organizację, a nawet stroje. Sam Rzym pozostał siedzibą papieża- dla Katolików zastępcy Boga na ziemi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut