profil

Starożytna Sparta.

poleca 85% 476 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Celem moich rozważań jest odpowiedz na pytanie dotyczące starożytnej Sparty. Pytanie brzmi następująco: Czy Starożytną Spartę można uznać za prototyp państwa totalitarnego?

Może najpierw warto zastanowić się nad znaczeniem pojęcia "państwa totalitarnego". Państwo totalitarne o takie które stara się kontrolować życie swoich obywateli. Władza w takim państwie jest w ręku jednego człowieka-przywódcy, bądź jednej partii politycznej. Narzuca wszystkim jeden punkt widzenia i ten sam kierunek myslenia. Ważne, żeby wszystko było jednolite. Jedna partia, jeden związek zawodowy, jedna religia, jeden naród i jeden wódź. Państwo to jest oparte na zasadzie skrajnego centrializmu o rozbudowanym aparacie przemocy. Państwem totalitarnym określano przedewszystkim Niemcy hitlerowskie i Rosję Radziecką pod rządami Stalina, lecz nie teraz otym mowa.
Wbrew temu co na ten temat mogliby sądzić inni, uważam, że starożytna Sparta jest prototypem państwa totalitarnego.
Sposób funkcjonowania, metody działania grupy rządzącej w państwie totalitarnym były bardzo podobne. Jedną z elementarnych cech takiego państwa jest wszechobecność we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w celu realizacji stawianych sobie celów. Państwo kontroluje obywateli, począwszy od ich działań gospodarczych, obywatelskich po życie osobiste.
Sparta była polis czyli państwem-miastem niezbyt licznym. Ustrój Sparty to demokracja niewolnicza. Wszystko w Sparcie należało do państwa. Każdy z nas wie, że Sparta była jakby obozem wojskowym, a dlaczego? No właśnie to będzie mój pierwszy argument na tezę jaką przedstawiłam w temacie. Nauczanie, ani wychowanie nie było przedmiotem szczególnej troski. Spartianin miał być wojownikiem, dlatego poddawano go czemuś na kształt szkolenia wojskowego. Każdy Spartianin od urodzenia był podporządkowany bezdusznym prawom państwowym. O życiu człowieka od urodzenia decydowali starsi i przywódcy państwa, podobnie jak w staliniźmie i hitleryzmie. Wojownik musiałbyć przedewszystkim oddany ojczyźnie i sprawny w rzemiośle wojennym.
Komus może się wydawać, że ta metoda wychowanie jest dobra, lecz większąść jak sądzę uważa, że wtym okresie zabierano dziecku radośc z życia jakie powinno mu byc dane. Dziecko było jakby niewolnikiem, które ma słuchać rozkazów starszych. Obecnie ten sposób wychowania jest niedopomyslenia teraz nikt tak niewychowuje dzieci. Moim zdaniem wychowanie spartańskie jest okrutne.
Dodatkowym argumentem może być również to, że Spartianie byli słabo żywieni, gdyż dostawali określoną ilośc jedzenia dla danej osoby. Życie w obozie niesamowicie surowe, brutalne, twarde, było poddawane wielu ograniczeniom. Prawdziwy Spartianin to człowiek zahartowany, niewrażliwy na ból, chłód i niewygody. Jest to właśnie postawa idealnego zahartowanego żołnierza. Co prawda każdy prawdziwy Spartianin powienien z pogardą dla śmierci iść do walki tak samo jak robili to żołnierze wtym duchu ukształtowania. Takim właśnie człowiekiem był każdy Spartianin. Uważam, że Sparta była państwem totalitarnym.
Kolejnym argumentem może być to, że w państwie komunistycznym i faszystowskim tajna policja czuwała nad spokojem i bezpieczeństwem społeczeństwa eliminując w sposób dyskretny wszystkich przeciwników systemu. Metodami terroru wytwarzano atmosferę strachu i paniki wśród przeciwników jak również zwolenników systemu. Jednakże byli i tacy, którzy przeciwstawiali się temu systemowi sprawoania władzy w państwie.
Budowa hegemonizmu spartańskiego mogła być wzorcem do budowy ustrojów totalitarnych typu: stalinizm, faszyzm. i zarówno w obu ustrojach interes państwa był ważniejszy od życia człowieka.
Sądzę, że przedstawione przykłady w tekście wystarczą, aby przekonać się o słuszności mojego twierdzenia, że Starożytna Sparta jest prototypem państwa totalitarnego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty