profil

Starożytna Grecja - postacie

poleca 84% 1754 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Arystoteles Sokrates Platon Tales z Miletu Pitagoras Perykles Homer

Kreta
(rozkwit: 2000 r. – 1450 r. p.n.e.)
1. Minos – król Krety (żona-Pazyfae, dzieci-Deukalion, Androgenos, Ariadna i Fedra)

Mykeny
(napływ Achajów: 1900 r. p.n.e.)
1. Agamemnon – król Myken

Troja
(wojna trojańska: 1200 r. p.n.e.)
1. Parys (Aleksander) – porywa Helenę, pocz. Wojny trojańskiej

Hellada
1. Hellen (syn Deukaliona i Pyrry) – mityczny przodek Greków
2. Homer – VIII w. p.n.e.
3. Bogowie – Zeus, Posejdon i Hades, Hera, Afrodyta, Atena, Apollo, Hermes

Sparta
1. Eurystynes i Prokles – (bracia) pod ich wodzą Dorowie, którzy przybyli na Peloponez podbijają Lakonię
2. Likurg - IX w. p.n.e.; prawodawca; stworzył podstawy nowego ustroju państwowego w Sparcie

Ateny
1. Kylon – VII w. p.n.e.; pierwszy tyran
2. Drakon – 621 r. p.n.e.; archont, który ustanowił b. surowe prawo karne, żeby zapobiegać przejęciu władzy przez tyranów
3. Solon – 594 r. p.n.e.; archont; przeprowadził reformy; wprowadził TIMOKRACJĘ
4. Pizystrat – 560 r. p.n.e. przejmuje władzę jako tyran (ale dobry)
5. Klejstenes – 508/507 r. p.n.e.; archont, który swoimi reformami dokonał przewrotu w systemie wyborczym Aten; wprowadził zaczątki demokracji;
6. Koroibos – 776 r. p.n.e.; pierwszy zapisany zwycięzca olimpiady
7. Milon z Krotonu – zwycięzca olimpiady przez kolejne 24 lata

Wojny persko-greckie
1. Cyrus II Wielki z rodu Achemenidów – 558-529 r. p.n.e.; władca perski
2. Kambyzes – 530-521 r. p.n.e. (zajął Egipt); władca Persji
3. Dariusz I – 522-486 r. p.n.e.;władca Persji
4. Mardoniusz – dowódca perski; 492 r. p.n.e. – pierwsza wyprawa do Grecji (podbój Macedonii)-nieudana; bitwa pod Platejami – przegrana (ostatnia bitwa persko-grecka 479 r. p.n.e.)
5. Datys i Artefanes – dowódcy perscy w bitwie pod Maratonem (490 r. p.n.e.)
6. Militiades – wódz Ateńczyków w bitwie pod Maratonem
7. Temistokles – przewodni polityk ateński (proponuje budowę floty do walki z Persami, rozpuszcza pogłoskę o słabości ateńskiej floty, co prowadzi Persów prosto w pułapkę, bitwa pod Salaminą (480 r. p.n.e.)
8. Kserkses – król perski; dowódca pod Termopilami (480 r. p.n.e.)
9. Leonidas – dowódca spartański pod Termopilami; walczył do samego końca z 300 Spartiatami
10. Efialtes – zdrajca, który pokazał Persom ścieżkę dookoła bronionego wąwozu termopilskiego
11. Pauzaniasz – dowódca spartański pod Platejami (479 r. p.n.e.)

Ateny i Sparta po wojnach persko – greckich
1. Arystydes –sprawiedliwy polityk ateński, który bezstronnie wyznaczył wkład państw greckich w wojnę z Persami
2. Efialtes – przywódca stronnictwa demokratycznego w Atenach; 462 r. p.n.e. – odbiera uprawnienia Areopagowi, przekazuje je zgromadzeniu narodowemu i Radzie Pięciuset
3. Kimon – arystokrata o prospartańskich przekonaniach, dzięki niemu Sparta uniknęła zagłady przez zbuntowanych helotów; wygnany przez sąd skorupkowy
4. Perykles – wybitny polityk ateński, zawiera 30-letni pokój ze Spartą;
5. Ajschylos, Sofokles i Eurypides – tragicy ateńscy
6. Arystofanes – komediopisarz
7. Fidiasz – rzeźbiarz

Wojna peloponeska
1. Archidamos – król spartański
2. Kleon – przywódca Aten po śmierci Peryklesa (429 r. p.n.e.); zwolennik prowadzenia wojny; stawiał Spartiatom trudne warunki uniemożliwiające zawarcie pokoju
3. Nikiasz – 421 r. p.n.e. zawiera ze Spartą przymierze wojskowe
4. Alkibiades – przywódca niezadowolonych z przymierza; nakłonił lud do wielkiej wyprawy na Sycylię (415 r. p.n.e.); zdrajca
5. Lizander – spartański wódz, który zadał ateńczykom ostateczny cios; oblegał Ateny aż do kapitulacji (pokój w 404 r. p.n.e.)
6. Pelopidas – tebański przywódca, który w sojuszu z Atenami przystąpił do wojny ze Spartą
7. Epaminodas – wódz tebański; 371 r. p.n.e. pod Leukrami w Beocji rozbił dwukrotnie większą armię spartańską; uwalnia Messenię, pustoszy Lakonię ; koniec hegemonii spartańskiej;

Filozofia w Atenach w IV w. p.n.e.
1. Tales z Miletu – najwcześniejszy grecki filozof (VI w. p.n.e.)
2. Demokryt z Abdery – wszechświat zbudowany z atomów
3. Pitagoras – matematyk
4. Sokrates – prawda absolutna, 399 r. p.n.e. skazany na śmierć za niewiarę w bogów państwowych i demoralizację młodzieży
5. Platon – nauczał w gaju Akademosa (  akademia), uczeń Sokratesa, spisał jego myśli; idealizm obiektywny
6. Arystoteles – nauczał w ogrodach Lykejonu (  Liceum); podstawy pod nowożytną logikę, klasyczna definicja prawdy, Ziemia centrum wszechświata

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata