profil

Konspekt - szczęście

poleca 88% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Arystoteles

Problem szczęścia dotyczy każdego. Nie ma istoty ludzkiej, która nie dążyłaby do niego, nie zastanawiałaby się nad tym, czym jest szczęście. Nad zagadnieniem tym rozmyślało się też i debatowało wielu wybitnych filozofów. Formułowali oni różne definicje tego, zdawałoby się, oczywistego pojęcia. Wskazywali również różne drogi zmierzające do szczęścia.

I. szczęście = Bóg

1.
Co czynić? Co wybierać? A czego unikać, aby móc określić własne życie jako zgodne z
etyką i szczęśliwie?
(krótki wstęp ujęty w tego typu pytaniach )

2.
· Spojrzeć na sprawę jako chrześcijanin i określić czym dla niego jest szczęście
( jest to pełnienie woli Bożej i zasłużenie na wieczne zbawienie)
· przedstawić założenia św. Augustyna i skontrastować je z optymistyczną wersją
pojmowania Boga przez św. Franciszka i św. Tomasza
· przenieść się do współczesności i wspomnieć nieco o „filozofii dialogu” ks.Tischnera

3.
Podsumować etykę chrześcijańska
( wskazać, że nie jest to łatwy przepis)

cytaty:
· „Bracia , wszystko co jest prawdziwe, co godne , co sprawiedliwe, co czyste , co miłe , co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym , to miejcie na myśli , a Bóg pokoju niech będzie z wami”
-list św. Pawła do Filipian
· „Kto chce iść za mną , niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje „
-Chrystusa słowa z Ewangelii


II . szczęście = humanizm

1.
· Odwołać się do Arystotelesa ( złoty środek )
· Podeprzeć się „filozofią” J. Kochanowskiego – poety doctus

2.
Podsumować kim jest humanista i co czyni aby jego życie było szczęśliwe
( rozumnie pośród ludzi , z sercem i oddaniem sztuce , poświecenie nauce)

III. szczęście = dobro wspólne


1.
Przedstawić w jaki sposób marksiści uznawali szczęście?2.
Na pocieszenie wspomnieć o demokracji chrześcijańskiej – chadeki

3.
· Wyjaśnić pojęcie utylitaryzmu , na czym polega , założenia
· wpleść w to pojęcie liberalizmu

4.
Podsumować co czyni utylitarysta by żyć jak człowiek szczęśliwy


IV. szczęście = przyjemności i korzyści

1.
Eudajmonizm - co to jest?
- na czym polega?
( poczucie duchowego piękna )

2.
Hedonizm - co to jest?
- na czym polega?


V. szczęście = zasady moralne

1.
Wyjść od Kanta – przedstawić krótko poglądy na temat „ rozumu praktycznego”
- wskazać na kontynuację poglądów Platona i Sokratesa

cytat:
· „Tylko dwa zjawiska na tym świecie wprawiają mnie w podziw :
niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”
2.
Skontrastować z wypowiedziami Elzenberga
(poszanowanie reguł moralnych nigdy nie bywa nagrodzone )

3.
Podsumować zwięźle , że „ człowiek służy wartościom”

VI. szczęście = egzystencjalizm

1.
· Seria pytań czy egzystencjalista
- czy egzystencjalista może w ogóle myśleć o szczęściu?
· Udramatyzować pogląd wprowadzając bohatera – egzystencjalnego ateistę


2.
Uspokoić się i przywołać Camusa wraz z jego filozofią

Cytat:

· „Fakt , iż świat jest bez sensu , nie zwalnia mnie od solidarności z tymi, którzy wraz ze mną na tym świecie cierpią”

3.
Podsumowanie
( co robi egzystencjalista by w miarę szczęśliwie swój żywot wieźć.)

KONIEC

· wskazać na zbieżności szkół etycznych
· seria pytań końcowych czy hedonizm i utylitaryzm wystarcza w
„sytuacji granicznej?


Źródła:

· W. Tatarkiewicz „ O szczęściu”
· W. Tatarkiewicz „ Historia filozofii”

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata