profil

Czy w filozofii można znaleźć receptę na życie szczęśliwe? - konspekt

poleca 85% 108 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Arystoteles Sokrates Platon

I. I. szczęście = Bóg

1.
Co czynić? Co wybierać? A czego unikać, aby móc określić własne życie jako zgodne z etyką i szczęśliwie?
(krótki wstęp ujęty w tego typu pytaniach )

2.
· Spojrzeć na sprawę jako chrześcijanin i określić czym dla niego jest szczęście (jest to pełnienie woli Bożej i zasłużenie na wieczne zbawienie)
· przedstawić założenia św. Augustyna i skontrastować je z optymistyczną wersją
· pojmowania Boga przez św. Franciszka i św. Tomasza
· przenieść się do współczesności i wspomnieć nieco o „filozofii dialogu” ks.Tischnera

3.
Podsumować etykę chrześcijańska
( wskazać, że nie jest to łatwy przepis)

cytaty:
· „Bracia , wszystko co jest prawdziwe, co godne , co sprawiedliwe, co czyste , co miłe , co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym , to miejcie na myśli , a Bóg pokoju niech będzie z wami”
-list św. Pawła do Filipian
· „Kto chce iść za mną , niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje „
-Chrystusa słowa z Ewangelii

II . szczęście = humanizm
1.
· Odwołać się do Arystotelesa ( złoty środek )
· Podeprzeć się „filozofią” J. Kochanowskiego – poety doctus

2.
Podsumować kim jest humanista i co czyni aby jego życie było szczęśliwe
( rozumnie pośród ludzi , z sercem i oddaniem sztuce , poświecenie nauce)

III. szczęście = dobro wspólne

1. Przedstawić w jaki sposób marksiści uznawali szczęście?
2. Na pocieszenie wspomnieć o demokracji chrześcijańskiej – chadeki
3.
· Wyjaśnić pojęcie utylitaryzmu , na czym polega , założenia
· Ładnie wpleść w to pojęcie liberalizmu

4. Podsumować co czyni utylitarysta by żyć jak człowiek szczęśliwy

IV. szczęście = przyjemności i korzyści
1.
Eudajmonizm - co to jest?
- na czym polega?
( poczucie duchowego piękna )
2.
Hedonizm - co to jest?
- na czym polega?

V. szczęście = zasady moralne

1.
Wyjść od Kanta – przedstawić krótko poglądy na temat „ rozumu praktycznego”
- wskazać na kontynuację poglądów Platona i Sokratesa

cytat:
· „Tylko dwa zjawiska na tym świecie wprawiają mnie w podziw :
niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”
2.
Skontrastować powyższe wypociny wypowiedziami Elzenberga
(poszanowanie reguł moralnych nigdy nie bywa nagrodzone )

3.
Podsumować zwięźle , że „ człowiek służy wartościom”

VI. szczęście = egzystencjalizm

1.
· Seria pytań czy egzystencjalista
- czy egzystencjalista może w ogóle myśleć o szczęściu?
· Udramatyzować pogląd wprowadzając bohatera – egzystencjalnego ateistę


2.
Uspokoić się i przywołać Camusa wraz z jego filozofią

Cytat:

· „Fakt , iż świat jest bez sensu , nie zwalnia mnie od solidarności z tymi, którzy wraz ze mną na tym świecie cierpią”

3.
Podsumowanie
( co robi egzystencjalista by w miarę szczęśliwie swój żywot wieźć.

KONIEC

· wskazać na zbieżności szkół etycznych
· seria pytań końcowych czy hedonizm i utylitaryzm wystarcza w
„sytuacji granicznej?

· Na sam koniec stwierdzić , że jest to niemożliwe dać komuś gotową receptę i każdy sam musi sobie być doktorem i takowa wypisać


Źródła:

· W. Tatarkiewicz „ O szczęściu”
· W. Tatarkiewicz „ Historia filozofii”

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty