profil

Mieszko II - panowanie

2021-03-26
poleca 83% 1270 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mieszko II

Mieszko II- 1025-1034 r. chciał on kontynuować politykę ojca, czyli wzmacniać państwo na arenie międzynarodowej, zachowywać wszystkie nabytki terytorialne. W 1025r koronuje się na króla polski, aby pokazać niezależność od państwa niemieckiego. Organizuje wyprawę na Saksonie 1028 i 1030. Odwetowa wyprawa cesarza niemieckiego kończy się na Odrze w 1029. Wyprawy na Saksonię nie miały związku opozycja anty cesarska, jaka istniała w Niemczech. Dowodem na to jest dar Matyldy Szwabskiej, która ofiarowała Mieszkowi II Księgę Liturgiczną oraz list.

Potęga państwa która zbudował ojciec Mieszka II nie była trwała. W państwie panował kryzys, którego przyczyną były;

KONFLIKT WEWNĘTRZNY
1. Konflikt w łonie dynastii Bracia Mieszka, Bezprym oraz Otton żądali dopuszczenia do rządów i wydzielenia im własnych ziem .
2. Podupadanie autorytetu władzy spowodowane walkami w łonie dynastii.
3. Państwo Polskie było niedostatecznie scentralizowane, występowały odrębne tradycje, obrzędy plemion. Władca i kościoły przeżywały kryzys- spadał ich autorytet.
4. Wzrost niezadowolenia niższych warstw społecznych. Za czasów Bolesława Polska wzrosła pod względem terytorialnym. Wojny pociągały za sobą koszty, które spadały na ludność najuboższą.
5. Ruchy antykościelne. Kościół w tych czasach był potężnym feudałem. Pracująca tam ludność podlegała kościołom. Ludność w końcu zaczęła się buntować przeciw rosnącym obciążenia podatkowym oraz surowym kara np. za nieprzestrzeganie postu groziło pozbawienie zębów.

KONFLIKT ZEWNĘTRZNY
1. Chęć sąsiadów do odzyskania straconych ziem.Zdobycze Bolesława wzmocniły wprawdzie państwo, ale przysporzyły mu też wrogów. Cesarz nie pogodził się z utratą Milska i Łużyc oraz koronacją Mieszka II, Czesi pamiętali opanowanie Moraw, a władcy Rusi- wyprawę kijowską i odebranie im Grodów Czerwieńskich.
2. Osamotnienie Mieszka II- nie mógł liczyć na sąsiadów, a także na monarchów, gdyż naraził się im w wyprawie na Saksonie, kiedy korzystał z pomocy plemion pogańskich, został wtedy nazwany ,,fałszywym chrześcijaninem''.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta