profil

Esej-proces kształtowania się imperiów bliskiego wschodu

poleca 85% 694 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Proces kształtowania się imperiów Bliskiego Wschodu.

Starożytne imperia Bliskiego Wschodu to obszary obejmujące płn.-wsch. Afrykę oraz Azję zach. Kształtowały się od XXIV w. p.n.e do ok. 327 r. p.n.e. Do imperiów Bliskiego wschodu zaliczamy: imperium babilońskie,egipskie, asyryjskie i perskie.
Mianem imperium, określa się państwo powstałe przez podporzadkowanie sobie zwykle w skutek podboju innych państw i obszarów, wykorzystujace ich zasoby naturalne i gospodarcze do własnych celów.
Imperia powstawały przez stopniowe rozszerzanie granic niewielkich państewek. Pierwsze cywilizacje ujarzmiały okoliczne ludy wykorzystując swoją przewagę techniczną i liczebną.
W imperiach starożytnych, władca spełniał rolę monarchy teokratycznego, czyli pełnił funkcję najwyższego kapłana, uważany był za pośrednika miedzy światem ludzi a bogów.Czasami nawet widziano w nim bóstwo.
W roku 2340 przed Chr. Sargon Wielki podbił całą Mezopotamię w wyniku czego, powstało pierwsze imperium w Mezopotamii. Sięgało od Zatoki Perskiej po wybrzeże Morza Śródziemnego.
Kolejne imperium jakie powstało to imperium egipskie, które istnieło od XV do XIII w. p.n.e
Państwo egipskie opierało się na solidnych podstawach.Egipcjanie byli odizolowani ze względu na położenie geograficzne. Egipt był podzielony na Górny i Dolny.Egipt Dolny tworzyła delta Nilu, zaś Górny mierzono od pierwszej katarakty do początków delty.Wydłużony kształt Egiptu oraz rzeka będąca głownym szlakiem komunikacyjnym przyczyniły się do zjednoczenia Egiptu.
Egipcjanie zasłynęli głownie dzieki kalendarzowi słonecznemu oraz wynalazkowi pisma, a także osiągnęli wysoki poziom w dziedzinie literatury, medycyny i sztuki.
Władzę w imperium egipskim sprawował Faraon, któremu oddawali boską czesc. Jego władza była absolutna.
Imperium asyryjskie. Jego rozkwit datuje się na VII w p.n.e. Głownym atutem imperium asyryjskiego była armia-wyposażona w żelazną broń, rydwany bojowe i machiny oblężnicze, która nie miała sobie równych.
Władcy asyryjscy jako pierwsi stosowali politykę terroru, nakazując m.in. przesiedlenia podbitej ludności. Zbudowane w ten sposób imperium sięgneło aż do Egiptu. Najsłynniejszym reformatorem był Tiglatpilezar III. Niestety olbrzymie imperium okazało się organizmem nietrwałym, ponieważ nie miało dobrze rozwiniętej struktury wewnętrznej.
W roku ok. 1792 p.n.e król Hammurabi podbił rózne miasta i stworzył imperium babilońskie.
Był to teren żyznego półksiężyca nad rzekami Eufrat i Tygrys, czyli rozciągał się od Egiptu poprzez Palestynę i Syrie po Mezopotamię.Babilonia była państwem, które miało duży dorobek kulturalny. Głowne osiągniecia mieli w dziedzinie matematyki, astronomii, astrologii, oraz medycyny a także w literaturze.
Najwybitniejszymi władcami byli Hammurabi, który zasłyną dzieki stworzeniu kodeksu, oraz Nabuchodonozor.Dominacja Babilonu nie trwała długo, ponieważ twórcy nie stworzyli zwartego państwa.
Ostatnim i największym imperium Bliskiego Wschody było imperium perskie. Powstało ok. VII w. Twóracmi tego potęznego imperium byli Cyrrus II i Dariusz I, którego granice sięgały na wschodzie Indusu, na zachodzie Egiptu i Morza Egejskiego. Persowie swoje sukcesy zawdzięczali szybkiej kawalerii oraz tolerancji wobec podbitych ludów i ich kultur. Kres panowania Perskiego położyły dopiero podboje Aleksandra Macedońskiego.
Reasumując starożytne imperia Bliskiego Wschodu powstawały głównie na terenach wielkich cywilizacji. Wraz z czasem rozwijały się.
Najwiękjszą potęgą było imperium perskie o czym świadczą jego granice, drugie co do wielkosci to imperium egipskie, trzecie asyryjskie, a czwarte-najmniejsze babilońskie.
Najbardziej fascynujące jest to, że imperia powstawały za panowania kilku władców, a mimo to dostatecznie dobrze się rozwijały. Niestety nie każde imperium było tak świetnie stworzone jak perskie, ale każde zadziwiać może swoja działalnością.

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy