profil

Kto jest odpowiedzialny za I rozbiór Polski?

poleca 84% 1050 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
I rozbiór Polski

Moim zdaniem, wina leży pomiędzy obywatelami a organami władzy polskiej.

Odpowiedź nie wydaje się być prosta, dlatego stawiam tezę, że, wina leży pomiędzy obywatelami a organami władzy polskiej. Postaram się udowodnić moje twierdzenie i poprzeć niżej przedstawionymi argumentami.

Według mnie przyczyn rozbiorów można doszukiwać się już od początku powstania królestwa polskiego. Najwyraźniej widoczne były w XVII wieku, kiedy Polska prowadziła wojny np. z Rosją (1654-1667), Turcją (1667-1699), Szwecją (potop 1655-1660). Skutkami tych wojen było zaprzestanie rozwoju gospodarczego; spalone wsie, zniszczone plony pozbawiły utrzymania chłopów oraz załamały gospodarkę rolną. Miasta były palone, grabione, przez co tamtejszą ludność często emigrowała lub buntowała się. Pragnę też zwrócić uwagę na to, iż władza głowy państwa była znikoma: król nie mógł utrzymać zawodowej armii, nie było szansy na reformy, wybuchały bunty, rokosze w obronie złotej wolności szlacheckiej (wolna elekcja, liberum veto, przywileje szlacheckie), miały miejsce podwójne elekcje. Wskutek tego, w sprawy naszego narodu mieszały się państwa ościenne (Rosja, Austria, Prusy). Przykładem ich ingerencji w sprawy Polski był traktat "Trzech czarnych orłów" (zwarcie układu, na którego mocy państwa ościenne zobowiązały się wspólnie ustalić kandydata na tron Polski). Można, by również pokusić się o stwierdzenie, że zaborcy pomogli naszemu państwu i dzięki nim poprawiła się sytuacja polityczno-ekonomiczna na terenach zajmowanych przez zaborców. Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć jest wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski (1764). Przeprowadzone przez niego reformy, w pierwszych latach jego panowania nie były zbyt korzystne dla rozwoju narodu. Wprowadzenie poprawek, na mocy których na sejmikach głosowano większością, posłowie nie musieli przysięgać na instrukcje sejmikowe, uporządkowano nowe pieniądze i ujednolicono system miar i wag nie spełniło oczekiwać Katarzyny II. Protektorka Polski zażądała więc równych praw dla wyznawców wszystkich religii.

Czy można nie wierzyć w słuszność twierdzenia: "Moim zdaniem, wina leży pomiędzy obywatelami a organami władzy polskiej"? Uważam, że przedstawione argumenty nie dają ku temu podstaw.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta