profil

Kresy wschodnie jako mała ojczyzna omów temat na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok, zwracając uwagę na ich związek z biografią autorów, uwzględnij lekturę „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

poleca 85% 576 głosów

Treść zweryfikowana i sprawdzona