profil

Ojczyzna pamięci emigranta; interpretując "Moja piosnka" Norwida uwzględnij adresata i konstrukcję wypowiedzi.

poleca 85% 202 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Tematem utworu jest tęsknota do Polski..
2.Wiersz ma 6 strof i kazda z nich jest 4-wersowa.
3. Autor przedstawia w wierszy takie wartości jak :
a) nostalgia
b) samotność
c) smutek
d) bezsilność
4. Symbolem rodzinnego domu jest chleb.
5.Bocianie gniazdo symbolizuje szczęście.
6. W zwrotce piąej podmiot liryczny mowi o tęsknocie za przejżystością.
7.Wiersz ma budowe regularną.
8. Dwa pierwsze wersy w każdej zwrotcemają po 11 sylab zaś dwie kolejne po 5.
9. Występują także rymy, epitety,pyt.retoryczne, anafory, wykrzyknienia.
10. Utwor jest skargą do Boga.
11. Emigrant widzi swoj kraj jako taki, w ktroym nikt sie o niego nie troszczy.
12. Emigrant teskni za rodzinnym , wiejskim krajobrazem; za życzliwymi ludźmi; a przede wszystkim za wolnością.
13. Podmiot opisuje ojczyznę jako krainę prostoty i dobroci; Polskę wyidealizowaną.

Podoba się? Tak Nie
Materiały do matury