profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Związek jednostki ze społeczeństwempoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Człowiek jako jednostka jest nierozerwalną częścią społeczeństwa i nie potrafi żyć w odosobnieniu. Przedstaw argumenty potwierdzające lub zaprzeczające tej tezie.

Zanim zacznę opowiadać się „za” lub „przeciw” postawionej tezie powinnam powiedzieć o czym powinniśmy pomyśleć zanim wygłosimy swoją opinię. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że każdy człowiek obojętnie jak na niego spojrzeć jest...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo - powtórzenie wiadomości

Społeczeństwo 1.Jednostka i społeczeństwo: Autyzm kulturowy to zjawisko odseparowania jednostki ludzkiej od społeczeństwa. Jest to przejaw braku wrażliwości, zainteresowania, skrajnej obojętności wobec kultury oraz zdolności do przyswajania...poleca84%
Język polski

Jak napisać rozprawkę?

tezę), - Argumenty ?przeciw? ( zaprzeczające tezie ), - Podsumowanie rozważań - wniosek ogólny. Wersja B : - Teza, - Argument ?za?, - Kontrargument, - Argument ?za?, - Kontrargument, (idtpoleca82%
Język polski

Jak piszemy rozprawki?

argumentami (przykładami, dowodami potwiedzającymi założenie) i kontrargumentami (stwierdzenia obalające tezę, zaprzeczające ). Wnioski końcowe wyciągamy w zakończeniu. Rozprawka powinna mieć zachowaniepoleca85%
Język polski

Czy historia tańca jest ściśle związana z dziejami człowieka?

Czy można powiedzieć, że historia tańca jest ściśle związana z dziejami człowieka? Na pewno znalazłyby się argumenty potwierdzające i zaprzeczające tej tezie . W mojej rozprawce postaram się jednakpoleca84%
Język polski

Czy bajki i satyry Ignacego Krasickiego są ponadczasowe?

Krasickiego są ponadczasowe? Mam podzielone zdanie na ten temat najpierw podam argumenty i przykłady potwierdzające tezę powyżej wymieniona, a następnie zaprzeczające . Zacznę od argumentupoleca82%
Pedagogika

Człowiek w szkole. Uwarunkowania wychowania i nauczania w świetle koncepcji człowieka i edukacji Fromma.

człowiekiem, jak i między człowiekiem a jego środowiskiem. Każdy z systemów : człowiek , społeczeństwo i instytucja chce realizować swoje własne cele, nie zawsze bacząc na straty, jakie może ponieść każdy z nich