profil

Jak piszemy rozprawki?

poleca 82% 1410 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ROZPRAWKA jest to forma wypowiedzi zawierająca rozważania nad określonym zagadnieniem. Najczęściej temat wyróżnia jakąś wątpliwość, którą próbujemy rozstrzygnąć. W tym celu posługujemy się argumentami (przykładami, dowodami potwiedzającymi założenie) i kontrargumentami (stwierdzenia obalające tezę, zaprzeczające). Wnioski końcowe wyciągamy w zakończeniu. Rozprawka powinna mieć zachowanie odpowiednie proporcje. Wstęp i zakończenie powinny razem stanowić trzecią część całości, a rozwinięcie dwie trzecie całości.

Wygląd graficzny rozprawki - I

I WSTĘP (Hipoteza) ................................................
II ROZWINIĘCIE
Argumenty ............................................................
............................................................................
Kontrargumenty.....................................................
............................................................................
III ZAKOŃCZENIE (podsumowanie, wnioski końcowe)
............................................................................

Wygląd graficzny rozprawki - II

I WSTĘP (Teza)
...........................................................................
II ROZWINIĘCIE
Argumenty
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
III ZAKOŃCZENIE (potwierdzenie tezy)
...........................................................................

Pisząc rozprawkę musimy pamiętać, aby każdą część rozpoczynać akapitem.
AKAPIT - linijka z wcięciem (krótsza od pozostałych)

Podoba się? Tak Nie