profil

Czy historia tańca jest ściśle związana z dziejami człowieka?

poleca 85% 165 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czy można powiedzieć, że historia tańca jest ściśle związana z dziejami człowieka? Na pewno znalazłyby się argumenty potwierdzające i zaprzeczające tej tezie. W mojej rozprawce postaram się jednak uzasadnić prawdziwość tego twierdzenia.
Taniec towarzyszył człowiekowi od początku jego istnienia. Jego początki z pewnością sięgają czasów paleolitycznych. Świadczą o tym rysunki naskalne sprzed 20-30 tys. lat p.n.e. czy malowidła na świątyniach, ścianach pałaców i sarkofagach pochdzących z różnych krajów, przedstawiające sceny tańca. Wnioskuję, iż taniec był dla ludzi tak ważny, że to, co z nim związane chcieli utrawilić na zawsze, dla potomnych. W pierwotnych i prymitywnych religiach taniec był wręcz czynnością kultową. Wierzono w jego czarodziejską moc. Miał chronić przed chorobą, śmiercią czy nieurodzajem. Starożytne kraje takie jak Indie, Chiny bądź Japonia sztukę tańca doprowadziły do doskonałości. Występy odbywały się na dworach władców. Tworzono zawodowe grupy artystów. Nawet tacy myśliciele jak Sokrates, Konfucjusz czy inni filozofowie greccy potwierdzali ogromną rolę tańca w życiu człowieka mówiąc o jego mocy oddziaływania na świadomość, poczuciu ładu, zawartości etycznej i funkcji wychowawczej, a także kształtowaniu piękna. Także malarze uwieczniali sceny tańca w swoich dziełach, jak na przykład Pieter Breugel Starszy w "Tańcu chłopskim". Również w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza znajdujemy szczegółowy opis polskiego tańca narodowego - poloneza. Natomiast Kajetan Koźmian w swoim wierszu "Do tańczącego Krakowa" próbuje zachęcić naród do walki o ojczyznę. W dzisiejszych czasach wciąż organizowane są bale z okazji różnych uroczystości, które zazwyczaj otwiera polonez. Młodzi ludzie po całym tygodniu pracy z chęcią odiwedzają dyskoteki czy kluby, gdzie mogą odprężyć się w rytm nowoczesnej muzyki.
Jak widać taniec był ważny i dla ludzi z czasów prehistorycznych i dla tych z czasów współczesnych. Z pewnością można powiedzieć, że towarzyszy człowiekowi od jego stworzenia. Ja sama w zupełności zgadzam się z poglądami starożytnych filozofów i mam nadzieję, iż sztuka tańca wciąż będzie rozwijana i kultywowana na świecie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta