profil

Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Zdrowy rozsądek

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

zdrowy rozsądek

poleca56%
Słownik Frazeologiczny

zdrowy rozsądek

‘trzeźwe, rozumowe ujmowanie spraw, wydawanie trafnych sądów; rozwaga, roztropność’; wyr. rzecz.; W zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i ustaleniami, a raczej propozycjami nauki, umówmy się raczej, co będziemy nazywać kulturą . – AG; Kolejny raz wygrywa zdrowy rozsądek . – „Angora”; (…) Ty powinnaś zachować minimum zdrowego rozsądku i dystans wobec ludzi, którzy nie oczekując nic lub niewiele, w zamian proponują Ci proste rozwiązanie problemów czy odlotową zabawę. – „Cogito”.poleca85%
Język polski

List do młodzieży o zgubnym skutku oddawania się nałogom pisany w imieniu Jana Kochanowskiego

Miejscowość, data Droga Młodzieży! Na pewno niejeden z Was czytał napisaną przeze mnie fraszkę 'Na zdrowie'. Nawiązując do tego utworu, chciałbym przekonać Was,...poleca85%
Język polski

Tylko jedno może unicestwić marzenie

Temat: „TYLKO JEDNO MOŻE UNICESTWIĆ MARZENIE – STRACH PRZED PORAŻKĄ” Marzenia są nie odłączną częścią naszego funkcjonowania. Nadają życiu sens oraz posiadają niezwykłą zdolność do mobilizowania człowieka. By spełnić swoje...poleca85%
Język polski

List do młodzieży

Bolesławiec, (data)...poleca86%
Język polski

„Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca.” Sokrates

W swoim życiu, człowiek podjąć musi wiele ważnych, w tym decydujących o całym życiu, decyzji. Teoretycznie rozstrzygającymi dla nas okazują się zdrowy rozsądek, opinie bliskich i okoliczności. Teoretycznie – gdyż przerażająca większość ludzi...poleca85%
Filozofia

Etyka Kanta

PRACA EGZAMINACYJNA Z FILOZOFII TEMAT: ETYKA KANTA PLAN PRACY : 1. Definicja etyki i moralności 2.Etyka Kantowska 3.Imperatyw kategoryczny 4. Krytyka Kanta 5 Podsumowanie. 6. Literatura...poleca85%
Język polski

Moralność czynów ludzkich

Człowiek w dzisiejszym świecie zapomniał co to moralność. Nie wie co to są jakiekolwiek zasady czy prawa. Kieruje się tym co jest dobre w jego oczach. Spaczone sumienie społeczeństwa jest bardzo dalekie od humanitaryzmu i odpowiedniego trybu...poleca85%
Język polski

Być zawsze sobą- czy ty łatwe, czy trudne? I czy zawsze nam się to udaje?

Czy łatwo jest być sobą? Według mnie odrzucenie maski cudzych opinii i obcej tożsamości nie jest rzeczą prostą ani przyjemną. W świecie w jakim dano nam żyć, gdzie panują na pozór swobodne i lekkie zasady, by przetrwać trzeba grać. Gramy różne...poleca85%
Polityka

Główne zagadnienia z polityki społecznej

1) DEFINICJA POLITYKI SPOŁECZNEJ Jest to działalność państwa skierowana do wszystkich grup społecznych w celu zabezpieczenia ich bytu, a także potrzeb materialnych i niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem rodziny jako podst komórki...poleca85%
Historia

Ideologie XIX wieku. Dokonaj charakterystyki porównawczej myśli konserwatywnej, liberalnej, socjalistycznej oraz ich wpływu na państwa i społeczeństwa Europy do I wojny światowej.

XIX wiek był okresem wielkich przemian gospodarczych, społecznych, a także ideologicznych. Jedne zmiany niosły za sobą kolejne, przyczyniając się do powstawania nowych grup społecznych, a w związku z tym także sił politycznych walczących o swoje...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konspekt z lektury "Zaproszenie do socjologii" Petera L. Bergera

I. Wstęp: A. Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także...poleca84%
Język polski

Udowodnij, że najważniejszą wartością w życiu jest zdrowie.

Zdrowie jest bardzo ważne w naszym życiu. Bez niego w ogóle by nas tu nie było. Wiele razy byłam świadkiem czyichś narodzin. Domyślam się jakie to szczęście mieć zdrowe dziecko. Rodzice takiego malucha są rozpromienieni szczęściem. Cieszą się,...