profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współczesne nurty pedagogicznepoleca85%
Dydaktyka

Dziecko jako podmiot lub przedmiot w dydaktyce

1.Orientacje w pedagogice współczesnej W historii rozwoju myśli pedagogicznej pojawianie się kolejnych koncepcji procesu dydaktycznego było związane z rozwojem innych nauk, takich jak filozofia, psychologia i socjologia. Efektem tych wpływów było...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika postmodernizmu - zarys.

ćwiczenia - współczesne nurty pedagogiczne PEDAGOGIKA POSTMODERNIZMU ŹRÓDŁO: *Pedagogika [w] ponowoczesności. W: Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. IMPULS, Kraków 2003; str. 357 – 386. *Ożóg J., Żak B.: Leksykon pojęć...poleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka, zadania dydaktyki, kształcenie się, uczenie się, samokształcenie, wykształcenie.

, położniczą lub akuszerską polegała na wydobywaniu prawdy, czyli mówca musi poznać prawdę. Po raz pierwszy termin „dydaktyka” pojawia się w XVII w . w Niemczech. Rozumiano go wówczas jako „sztukę nauczaniapoleca85%
Pedagogika

Wykłady z dydaktyki ogólnej

, wykształcony Przedstawiciele dydaktyki: - W 1613r. w Niemczech ukazała się krótka rozprawa o dydaktyce „Sztuka nauczania” Volfganga Radkego. - Jan Amos Komensky pisał o dydaktyce w „Wielka