profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współczesne nurty pedagogicznepoleca84%
Pedagogika

Pedagogika postmodernizmu - zarys.

ćwiczenia - współczesne nurty pedagogiczne PEDAGOGIKA POSTMODERNIZMU ŹRÓDŁO: *Pedagogika [w] ponowoczesności. W: Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. IMPULS, Kraków 2003; str. 357 – 386. *Ożóg J., Żak B.: Leksykon pojęć...poleca84%
Dydaktyka

Dziecko jako podmiot lub przedmiot w dydaktyce

1.Orientacje w pedagogice współczesnej W historii rozwoju myśli pedagogicznej pojawianie się kolejnych koncepcji procesu dydaktycznego było związane z rozwojem innych nauk, takich jak filozofia, psychologia i socjologia. Efektem tych wpływów było...poleca88%
Język polski

Definicja postmodernizmu na podstawie Imienia Róży

średniowieczu nie jako mediewista, ale jako pisarz. Jego powieść jest cytatem. Kolejnymi narzędziami artystycznymi postmodernizmu są ogromna erudycja i gra literacka jaką stosują pisarze. Mają onipoleca87%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożóg, postmodernizm.

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie 1. Geneza postmodernizmu Termin "postmodernizm" wprowadzony został do nauki już w latach czterdziestych XX wieku, natomiast począwszy od latpoleca87%
Kulturoznawstwo

Wejście postmodernizmu

Wejście postmodernizmu Postmodernizm (synonim – ponowoczesność) jest pojęciem niezmiernie pojemnym, używanym i nadużywanym w najróżniejszych kontekstach, często wykluczających się. Jest to jedno zpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika 1 rok

PEDAGOGIKA JEST NAUKĄ. Angielski filozof August Comte w XIX w. w swoim dziele pt. „Kurs filozofii pozytywnej” wprowadził po raz pierwszy pojęcie „socjologia” dla określenia nauki o społeczeństwiepoleca85%
Pedagogika

Problem z Postmodernizmem

źródeł współczesnego kryzysu społecznego. Stąd też wiodący teoretyk postmodernizmu J.F- Lyotard, stawia postmodernistycznej filozofii potrójne zadanie. Pierwszym z nich byłoby uzasadnienie odrzucenia