profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współczesne nurty pedagogicznepoleca84%
Dydaktyka

Dziecko jako podmiot lub przedmiot w dydaktyce

1.Orientacje w pedagogice współczesnej W historii rozwoju myśli pedagogicznej pojawianie się kolejnych koncepcji procesu dydaktycznego było związane z rozwojem innych nauk, takich jak filozofia, psychologia i socjologia. Efektem tych wpływów było...