profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współczesne ideologiepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Wizje społeczeństwa we współczesnych ideologiach - referat

WIZJE SPOŁECZEŃSTWA WE WSPÓŁCZESNYCH IDEOLOGIACH W XIX i XX w. można wyróżnić kilka głównych ideologii: konserwatyzm, liberalizm, socjaldemokracja, komunizm, faszyzm, nacjonalizm oraz myśl chrześcijańsko demokratyczną. Poglądy w tych...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Porównaj koncepcje jednostki zawarte w głównych współczesnych ideologiach.

Porównaj koncepcje jednostki zawarte w głównych współczesnych ideologiach (3-4). Zastanów się jakie skutki dla wizji wychowania dzieci i młodzieży może mieć przyjęcie poszczególnych koncepcji jednostki. Nakreśl obraz szkoły i wychowawcy zbudowany...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne ideologie i doktryny w Polsce oraz na świecie

Ideologia Trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie ideologii. Specjaliści nauk społecznych nadają temu terminowi co najmniej kilkanaście znaczeń. Jedni ideologię wywodzili od greckiego słowa ?idea? oznaczającego wyobrażenie, kształt i ?logos?...poleca83%
Historia

Dwie okupacje - polityka Niemiec i ZSRR wobec społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej

rządy większości i jest jednocześnie synonimem wolności istnieją jednak w historii przypadki, iż większość społeczeństwa pragnie podporządkować się woli dyktatora (poparcie Francuzów dla zamachupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Grupy nieformalne w klasie (w szkole).

-punki 4.Grupy jednoczące ludzi o podobnych poglądach na życie ( ideologiach nieformalnych): -skini -naziści -pacyfiści -anarchiści -oazowcy (formalne lub nieformalne) 5.Grupy przestępcze (kieszonkowcy, chuligani