profil

Wybierz przedmiot
Teksty 54
Zadania 0
Opracowania 11
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Wodorotlenki

poleca61%
Chemia

Wodorotlenki

To związki chemiczne, w skład których wchodzi grupa wodorotlenowa OH lub jon wodorotlenkowy OH – . Podział wodorotlenków: zasadowe amfoteryczne czyli te, które reagują z kwasami, a nie reagują z zasadami, np. wodorotlenki metali 1, 2 grupy bez berylu oraz niektóre wodorotlenki metali bloku d czyli te, które reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami (praktycznie nierozpuszczalne w wodzie), np. Be(OH) 2 , Al(OH) 3 , Ga(OH) 3 , In(OH) 3 , Cr(OH) 3...

poleca48%
Chemia

Sposoby klasyfikacji wodorotlenków

wodorotlenki zasadowe : czyli te, które po rozpuszczeniu w wodzie tworzą zasady (wodorotlenki metali 1 i 2 grupy bez berylu); reagują z kwasami i tlenkami kwasowymi wodorotlenki amfoteryczne : np. Be(OH) 2 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 ; wodorotlenki te reagują zarówno z mocnymi kwasami, jak i mocnymi zasadami; zazwyczaj: osady mocne elektrolity :wodorotlenki metali 1 i 2 grupy bez berylu słabe elektrolity : czyli pozostałe wodorotlenki (niewielka ilość wodorotlenku,...

poleca60%
Chemia

Jak doświadczalnie potwierdzić obecność zasady w układzie reagującym?

Należy zastosować odpowiedni wskaźnik kwasowo-zasadowy, np. użyć kroplę fenoloftaleiny, która w zasadach przyjmuje barwę malinową lub nanieść za pomocą bagietki szklanej (pręcika) kroplę roztworu wodorotlenku na uniwersalny papierek wskaźnikowy, który zabarwi się na niebiesko.

poleca32%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenki to związki chemiczne, w skład których wchodzi grupa wodorotlenowa –OH lub jon wodorotlenkowy OH–. Nie należy utożsamiać pojęć wodorotlenek i zasada. Pamiętając o powyższej definicji oraz o tym, że zasady to związki, które w reakcji z wodą tworzą jony OH–, stwierdza się, że np. zasadą nie jest prawie nierozpuszczalny w wodzie wodorotlenek berylu. KOH jest natomiast zasadą i wodorotlenkiem. Praktycznie każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek może...

poleca28%
Chemia

Właściwości chemiczne

Większość wodorotlenków reaguje z kwasami i tlenkami kwasowymi: Wodorotlenki amfoteryczne charakteryzują się tym, że reagują zarówno z kwasami, jaki zasadami. Wodorotlenek glinu reaguje z zasadą sodową, (reakcja zachodzi w roztworze wodnym) tworząc związek o wzorze Na[Al(OH) 4 ], a przy dużym nadmiarze NaOH tworzy się Na 3 [Al(OH) 6 ]. Otrzymane związki koordynacyjne poddane w odpowiednich warunkach procesowi usuwania wody w etapie końcowym utworzą bezwodne gliniany.

poleca50%
Chemia

Jak doświadczalnie potwierdzić charakter amfoteryczny wodorotlenku?

Świeżo strącony wodorotlenek należy podzielić na dwie części – do pierwszej dodać mocnej zasady, a do drugiej mocnego kwasu. Rozpuszczenie osadu w obu próbach potwierdza charakter amfoteryczny. Niektóre wodorotlenki ulegają rozkładowi w podwyższonej temperaturze, np. Mocne zasady mogą w odpowiednich warunkach reagować z metalami, które posiadają ujemny standardowy potencjał elektrody. Wodorotlenki tych metali mają charakter amfoteryczny:

poleca36%
Chemia

Wodorotlenki amfoteryczne

charakteryzują się tym, że reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami. Wodorotlenek glinu reaguje z zasadą sodową (reakcja zachodzi w roztworze wodnym) tworząc związek o wzorze Na[Al(OH) 4 ], a przy dużym nadmiarze zasady – Na 3 [Al(OH) 6 ]. Al(OH) 3 + 3 HCl → AlCl 3 + 3 H 2 O Al(OH) 3 + NaOH → Na[Al(OH) 4 ]          tetrahydroksoglinian sodu Al(OH) 3 + 3 NaOH → Na[Al(OH) 6 ]          heksahydroksoglinian sodu Niektóre wodorotlenki ulegają rozkładowi w podwyższonej temperaturze, np....

poleca73%
Chemia

Jak zmienia się moc zasad?

W grupie moc zasad rośnie w okresie moc zasad maleje

poleca74%
Chemia

Nomenklatura

Tworząc nazwy systematyczne wodorotlenków, należy podać słowo „wodorotlenek” oraz nazwę metalu wchodzącego w skład wodorotlenku w formie dopełniacza. Kiedy metal może występować na więcej niż jednym stopniu utlenienia, należy za nazwą metalu, w nawiasie podać stopień utlenienia metalu w tym wodorotlenku. wzór nazwa NaOH wodorotlenek sodu Mg(OH) 2 wodorotlenek magnezu Al(OH) 3 wodorotlenek glinu Fe(OH) 3 wodorotlenek...

poleca60%
Chemia

Metody otrzymywania wodorotlenków

a) w reakcji aktywnych metali z wodą, np.: b) w reakcji niektórych tlenków metali z wodą, np.: c) w reakcji niektórych zasadowych wodorków metali z wodą, np.: d) w reakcji niektórych soli z mocnymi zasadami, np.:poleca85%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenki można otrzymać następującymi sposobami: sposobami sposób I sposób metal woda ? wodorotlenek wodór II sposób Tlenek metalu woda ? wodorotlek Wodny roztwór wodorotlenku sodu nazywamy zasadą sodową. WODOROTLENEK SODU:...poleca85%
Chemia

Tlenki, wodorotlenki, kwasy - notatka na sprawdzian

Tlenki: P2O5;MgO Kwasy: H3PO4 Zasady: Mg(OH)2 Sole: Mg3(PO4)2 Wiązania jonowe: - kowalencyjne (atomowe) cząsteczka wody jest dipolem /cząsteczka polarną/; asocjacja-tworzą się cząsteczki w wodzie. E>1,7-wiązaania jonowe...poleca85%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenki - związki chemiczne zawierające stabilny kation i anion hydroksylowy OH-. Kationem zazwyczaj jest metal ("M") lub grupa amonowa, a wzór ogólny wodorotlenków ma wówczas postać M(OH)x (gdzie x to liczba grup...poleca85%
Chemia

Charakter chmiczny wodootlenków

WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal 1. Wzór ogólny MeOH 2. Nazewnictwo stare i nowe Nowe nazewnictwo wodorotlenków. Do sowa wodorotlenek dodajemy nazw metalu w formie...poleca82%
Chemia

Zastosowanie kwasów nieorganicznych i wodorotlenków (zasad) w przemyśle i innych dziedzinach życia

Kwasy nieorganiczne, związki nieorganiczne spełniające jedna z definicji kwasów. Zgodnie z konwencją wzory sumaryczne kwasów nieorganicznych pisze się zaczynając je od atomów wodoru. Kwasy nieorganiczne dzielimy na tlenowe i beztlenowe. Kwasy...poleca81%
Chemia

Kwasy i zasady

1. Wstęp Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cytrynach...poleca84%
Chemia

Zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka

Do najważniejszych grup związków nieorganicznych należą: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole i wodorki, ale w tej grupie znajdują się również: azotany, borany, bromki, chlorany, chlorki, chromiany, cyjanki, fosforany, krzemiany, manganiany,...poleca84%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenki powstają w wyniku reakcji niektórych metali z wodą. Reakcja przebiega gwałtownie, sód miota się po powierzchni wody, słychać syczenie , bo woda przy powierzchni wrze i zamienia się gwałtownie w parę wodną, wydziela się wodór....poleca84%
Chemia

Czym są wodorotlenki?

Są to związki chemiczne nieorganiczne cząsteczka, których zbudowana jest z atomów metali i grupy wodorotlenkowej. Do wodorotlenków zaliczamy: - wodorotlenek potasu - wapnia - magnezu - sodu - glinu - żelazapoleca83%
Chemia

Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka

KWASY Wspólna właściwością kwasu jest obecność w ich wodnych roztworach jonów wodorowych, które decydują o właściwościach kwasowych tych roztworów. O roztworach tych mówimy, że maja odczyn kwaśny. W celu identyfikacji odczynu roztworu, który...poleca84%
Chemia

Tlenki, Wodorki, Wodorotlenki, Kwasy

Tlenki- dwuskładnikowe połączenie pierwiastka z tlenem. Podział tlenków: a) metali; - zasadowe- reagują z kwasami, a nie reagują z zasadami. Z wodą mogą tworzyć zasady, - amfoteryczne- reagują z mocnymi kwasami i zasadami. Nie reagują z wodą....poleca82%
Chemia

Rodzaje związków chemicznych i ich nazewnictwo.

Tlenki Wodorotlenki Kwasy Sole TLENKI Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy. Wartościowości przy połączeniu z tlenem...poleca83%
Chemia

Wodorotlenki, pH.

TLENKI METALI IA I IIA GRUPY OPRÓCZ BERYLU REAGUJĄ Z WODĄ I TWORZĄ WODOROTLENKI. I Wodorotlenek sodu: 1. Otrzymywanie: 2Na + 2 H2O = 2NaOH + H2 Na2O + H2O = 2NaOH 2.Właściwości: -stały -biały -higroskopijny -żrący -dobrze rozpuszcza...poleca85%
Chemia

Kwasy, Wodorotlenki, Dysocjacje.

Kwas ortofosforowy (V)H3PO4 P4 5 O2 ? P4O10 P4O10 6 H2O ? 4 H3PO4 ciało stałe, bezbarwne, o budowie krystalicznej, dobrze rozpuszcza się w wodzie, produkt handlowy to roztwór cp% = 85%, kwas średniej mocy, drażni błony śluzowe i...poleca85%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenek sodu NaOH --------------- wzor sumaryczny Na--O--H ------------- wzor strukturlny Grupa OH to grupa wodorotlenkowa jest zawsze jednowartosciowa. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z jednego atomu...poleca85%
Chemia

Kwasy, Tlenki, Wodorotlenki

Kwasy, Tlenki, Wodorotlenki na poziomie podstawowym. Krótka definicja, otrzymywanie. Może przydać się do szybkiej powtórki. Praca w załączniku!poleca85%
Chemia

Związki nieorganiczne

tlenki wodorki wodorotlenki kwasy solepoleca86%
Chemia

Kwasy

Kwasy są to związki chemiczne, które mają kwaśny smak, barwią wskaźniki na określony kolor i ulegają charakterystycznym reakcjom. Kwasy tlenowe są to kwasy, które w budowie cząsteczkowej zawierają atomy tlenu, wodoru i niemetalu. Wodorotlenek to...poleca85%
Chemia

Podział związków

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW. BUDOWA TLENKÓW I. Wszystkie związki nieorganiczne dzielimy na: 1. tlenki EO, np. CaO, CO2 2. wodorki EH, np. NH3 3. wodorotlenki EOH, np. Ca(OH)2 4. kwasy HR, np. HNO3 5. sole MR, np. CuSO4 6. inne związki, które nie...poleca85%
Chemia

Chemia nieorganiczna- tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole.

TLENKI 1. Zachowanie tlenków wobec wody: ? Tlenki metali grupy I i II układu okresowego za wyjątkiem tlenku berylu reagują z woda dając wodorotlenek. Tlenek metalu woda? wodorotlenek ? Tlenki niemetali...poleca85%
Chemia

Wzory związków nieorganicznych.

TLENKI tlenek wapnia – CaO tlenek manganu (VII) – Mn2O7 tlenek węgla (IV) – CO2 tlenek węgla (II) - CO tlenek siarki (IV) – SO2 tlenek siarki (VI) – SO3 tlenek sodu – Na2O tlenek chromu (III) – Cr2O3 tlenek rubidu – Rb2O tlenek baru...poleca85%
Chemia

Kwasy i zasady

**************KWASY*************** Kwas chlorowodorowy(solny) HCl / H2+Cl2->2HCl / W: ciecz, bezbarwna, cięższe od wody, max. stężenie 37%, żrący, dymiący / Z: w laboratoriach, tworzywa sztuczne, cukier, barwniki, metalurgia, leki,...poleca85%
Chemia

Ściaga z kwasów, formułki, otrzymywanie soli, wodorotlenki

Pierwiastek-skł.się z at.1rodz.nie ma prostszych. Związek-sub.złożona z min.2 innych at.+wiazanie. Reakcja chem.-przemiana,zmieniła wł.chem.sub. lub tworzy nową sub. Nadtlenki-zw. pierw. z O, gdzie O jest 1-wartościowy (H - 3% woda utleniona,...poleca85%
Chemia

Wodorotlenki i kwasy

Wodorotlenki: Budowa: Cząsteczka wodorotlenkowa zbudowana jest z 1 atomu metalu i gr. wodoru OH. W cząsteczce wodorotlenkowej tyle jest grup ile wartościowy jest metal. M(OH)n M - atom metalu (element zmienny), OH – gr. wodorotlenkowa (element...poleca82%
Chemia

Kwasy, zasady, tlenki

Kwasy (11) Kwas solny, kwas chlorowodorowy Cl Siarkowodór, sulfon 2S Kwas siarkowy(VI) (kwas siarkowy) 2SO4 Kwas siarkowy(IV) (kwas siarkawy) 2SO3 Kwas azotowy(V) (kwas azotowy) NO3 Kwas azotowy(III) (kwas azotawy)...poleca82%
Chemia

Kwasy i wodorotlenki

Elektrolity to substancje ulegające dysocjacji jonowej po rozpuszczeniu w wodzie (i innych rozpuszczalnikach) lub stopieniu. Powstają wówczas przewodniki elektryczne, przewodzące prąd elektryczny dzięki przemieszczaniu się jonów. Kwasy...poleca84%
Chemia

Ściąga z ćwiczeniówki chemia- wydawnictwo nowa era

ciąg dalsza Ściąga z ćwiczeń chemia- wydawnictwo nowa era chodzi o załącznikipoleca84%
Chemia

Substancje chemiczne

SUBSTANCJE CHEMICZNE ○ TLENKI ○ Najprostsze połączenia tlenu to tlenki proste, w których cząsteczkach tlen występuje jako pierwiastek dwuwartościowy. CaO – tlenek wapnia CrO2 – tlenek chromu (IV) K2O – tlenek potasu ○ Niektóre...poleca84%
Chemia

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

sole-związki, które dysocjują na kationymetali i aniony reszt kwasowych MzRw. kwasy są to związki składające się z at. wodoru i reszty kwasowej. HnR. Ilość at. wodoru wskazuje na wartościowość reszty kwasowej. wodorot. to związki składające się z...poleca83%
Chemia

Tlenki, kwasy, sole, wodorotlenki - otrzymywanie, ich właściwości chemiczne i ich zastosowanie - tabelka

Tlenki Kwasy Sole Wodorotlenki Tlenki są to związki tlenu z innymi pierwiastkami. Kwasy są to związki składające się z przynajmniej jednego atomu wodoru i tak zwanej reszty kwasowej. Sole są to związki zbudowane z...poleca84%
Chemia

Tlenki, wodorotlenki, kwas, wodorki

!! Notatki wraz z tabelami w załączniku. !!poleca80%
Chemia

Wzory chemiczne

TLENKI tlenek wapnia - CaO tlenek manganu (VII) - Mn2O7 tlenek węgla (IV) - CO2 tlenek węgla (II) - CO tlenek siarki (IV) - SO2 tlenek siarki (VI) - SO3 tlenek sodu - Na2O tlenek chromu (III) - Cr2O3 tlenek rubidu - Rb2O tlenek baru...poleca76%
Chemia

Wzory chemiczne

TLENKI tlenek wapnia - CaO tlenek manganu (VII) - Mn2O7 tlenek węgla (IV) - CO2 tlenek węgla (II) - CO tlenek siarki (IV) - SO2 tlenek siarki (VI) - SO3 tlenek sodu - Na2O tlenek chromu (III) - Cr2O3 tlenek rubidu - Rb2O tlenek baru...poleca82%
Chemia

Kwasy tlenowe i beztlenowe - najważniejsze informacje

Kwas azotowy(V) HNO3 Bezbarwna ciecz, temp. topnienia -41,1oC, temp. wrzenia 84oC, gęstość 1,52 g/cm3, silnie dymiąca na wilgotnym powietrzu. Występuje w znikomych ilościach w powietrzu (synteza tlenku azotu NO z pierwiastków podczas...poleca84%
Chemia

Zagadnienia- chemia

Mi to bardzo pomogło na początku liceum aby przypomnieć sobie informacje podstawowe. Sole są związkami chemicznymi o ogólnym wzorze chemicznym MnRm, gdzie M oznacza metal, a R resztę kwasową. np. azotowy(V) - azotan(V). Wodorotleki-to...poleca79%
Chemia

Kwasy, zasady, wodorotlenki i sole - charakterystyka ogólna

Kwasy Termin 'kwas' jest stosowany w chemii do charakteryzowania właściwości chemicznych oraz do celów nomenklaturowych. W tym pierwszym znaczeniu kwasem jest każda substancja, która wprowadzona do wody powoduje wzrost stężenia jonów...poleca84%
Chemia

Wodorotlenki, zasady i sole

WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal 1. Wzór ogólny MeOH 2. Nazewnictwo stare i nowe Nowe nazewnictwo wodorotlenków. Do sowa wodorotlenek dodajemy nazw metalu w...poleca82%
Chemia

Ściąga z ćwiczeń chemia- wydawnictwo nowa era

Jeśli ktoś niewidzi co jest tom napisane to niech pisze na gg 984699 będe je sprawdzał cały tydzięń ale nie w niedziele. Mam na kompie całą uzupełnioną