profil

Wzory chemiczne

poleca 75% 3334 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TLENKI


tlenek wapnia - CaO
tlenek manganu (VII) - Mn2O7
tlenek węgla (IV) - CO2
tlenek węgla (II) - CO
tlenek siarki (IV) - SO2
tlenek siarki (VI) - SO3
tlenek sodu - Na2O
tlenek chromu (III) - Cr2O3
tlenek rubidu - Rb2O
tlenek baru - BaO
tlenek żelaza (II) - FeO
tlenek żelaza (III) - Fe2O3
tlenek chromu (II) - CrO
tlenek chromu (III) - Cr2O3
tlenek chromu (VI) - CrO3
tlenek fosforu (V) - P4O10
tlenek azotu (I) - N2O
tlenek azotu (II) - NO
tlenek azotu (III) - N2O3
tlenek krzemu (IV) - SiO2
tlenek azotu (V) - N2O5
tlenek magnezu - MgO
tlenek glinu - Al2O3
tlenek ołowiu (II) - PbO
tlenek rtęci (II) - HgO

WODORKI


wodorek magnezu - MgH2
wodorek glinu - AlH3
wodorek krzemu - SiH4
wodorek fosforu - PH3
wodorek sodu - NaH
wodorek krzemu (krzemowodór) - SiH4
wodorek siarki (siarkowodór) - H2S
wodorek chloru (chlorowodór) - HCl

WODOROTLENKI


wodorotlenek rubidu - PbOH
wodorotlenek żelaza (II) - Fe(OH)2
wodorotlenek żelaza (III) - Fe(OH)3
wodorotlenek glinu - Al.(OH)3
wodorotlenek baru - Ba(OH)2
wodorotlenek sodu - NaOH
wodorotlenek potasu - KOH
wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2
wodorotlenek magnezu - Mg(OH)2
wodorotlenek glinu - Al.(OH)3
wodorotlenek miedzi (II) - Cu(OH)2

KWASY


kwas węglowy (IV) - H2CO3
kwas krzemowy (IV) - H2SiO3
kwas azotowy (V) - HNO3
kwas azotowy (III) - HNO2
kwas ortofosforowy (V) - H3PO4
kwas metafosforowy (V) - HPO3
kwas pirofosforowy (V) - H4P2O7
kwas fosforowy (V) - H3PO4
kwas arsenowy (V) - H3AsO4
kwas siarkowy (VI) - H2SO4
kwas siarkowy (IV) - H2SO3
kwas chlorowy (VII) - HClO4
kwas chlorowy (V) - HClO-3
kwas chlorowy (III) - HClO2
kwas chlorowy (I) - HClO
kwas bromowywodorowy - HBr(aq)
kwas chlorowodorowy - HCl(aq)
kwas fluorowodorowy - HF(aq)
kwas siarkowodorowy - H2S(aq)

SOLE


siarczan (VI) żelaza (III) - Fe2(SO4)3
siarczan (VI) cyny (IV) - Sn(SO4)
siarczan (VI) miedzi (II) - CuSO4
siarczan (VI) miedzi (I) - Cu2SO4
siarczan (IV) miedzi (II) - CuSO3
siarczan (VI) żelaza (II) - FeSO4
siarczan (VI) chromu (III) - Cr2(SO4)3
siarczan (VI) ołowiu (IV) - Pb(SO4)2
siarczan (VI) sodu - Na2SO-4
chlorek sodu - NaCl
chlorek cynku (II) - ZnCl2
chlorek strontu - SrCl2
chlorek arsenu (V) - AsCl5
chlorek żelaza (III) - FeCl3
węglan litu - Li2CO3
węglan potasu - K2CO3
węglan wapnia - CaCO3
węglan glinu - Al2(CO3)3
siarczek arsenu (V) - As2S5
siarczek miedzi (I) - Cu2S
siarczek miedzi (II) - CuS
siarczek glinu - Al2S3
siarczek miedzi (II) - CuS
azotan (V) srebra - AgNO3
azotan (V) wapnia - Ca(NO3)2
azotan (III) wapnia - Ca(NO2)2
azotan (III) magnezu - Mg(NO2)2
azotan (III) chromu (III) - Cr(NO2)3
azotan (III) żelaza (II) - Fe(NO2)2
bromek potasu - KBr
bromek srebra - AgBr
jodek magnezu - MgI2
fluorek wapnia - CaF2
krzemian potasu - K2SiO3
krzemian wapnia - CaSiO3
krzemian potasu - K2SiO3
fosforan (V) cyny (IV) - Sn3(PO4)4
fosforan (V) glinu - AlPO4
fosforan (III) sodu - Na3PO3
fosforan (V) żelaza (III) - FePO4
fosforan (V) litu - Li3PO4
fosforan (V) potasu - K3PO4
arsenian (V) sodu - Na3AsO4
chloran (VII) potasu - KclO4-
chloran (III) baru - Ba(ClO2)2

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata