profil

Wodorotlenki

poleca 81% 751 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wodorotlenki powstają w wyniku reakcji niektórych metali z wodą.
Reakcja przebiega gwałtownie, sód miota się po powierzchni wody,
słychać syczenie , bo woda przy powierzchni wrze i zamienia się
gwałtownie w parę wodną, wydziela się wodór. Reakcja ta jest
egzotermiczna (wytwarza się ciepło). Wodne roztwory wodorotl.
Nazywamy zasadami.Wskaźniki chemiczne to substancje, które
w obecności zasad lub kwasów zmieniają swoje zabarwienie.
Fenoloftaleina w obecności zasad. Papierki lakmusowe. Papierki uniwersalne.

Właściwości
Wodorotl. Sodu: subst. Stała o barwie białej. Produkowany w
postaci łusek lub pastylek; dobrze rozpuszcza się w wodzie z
wydzielaniem ciepła (proces egzo. ) pochłania parę wodną z
powietrza , posiada właściwości żrące ; roztwory wodorotl.
Są w dotyku śliskie.Wodorotl. Potasowy – posiada właściwości
od wodorotl. sodowego

Znaczenie i zastosowanie : Wodorotl. Sodu NaOH ma szerokie zast. do prod.: Mydła i środków
piorących ; farb ; barwników;szkła wodnego;jedwabie sztucznego . W przemyśle gumowym
papierniczym petrochemicznym.Wodorotl. Potasu KOH ( alchemicy nazwali go potasem żrącym)
wodny roztwór KOH można wykryć w mieszaninie wody z popiołem (popiół ze spalonych roślin )
stosowany do prod mydła , używany jako środek suszący i bielący.Wodorotl. Magnezu Mg (OH)2
jest substancją stałą pylistą o barwie białej. Nie jest subst, żrącą , wchodzi w skład pasty do zębów.
Wodorotl. Wapnia Ca (OH)2 - jest subst. Białą, nazywany wapnem gaszonym (dlatego, że powstał w
procesie gaszenia wapna palonego - CaO + H2O ® Ca (OH) 2 ) Ma szerokie zastosowanie w
budownictwie jako składnik zaprawy murarskiej; do bielenia drzew, ścian budynów gospodarczych,
w celu dezynfekcji ( używa się zawiesiny zwanej mlekiem wapiennym). Używa się do wykrywania CO2
(woda wapienna).W garbarstwie – do usuwania zbędnego owłosienia ze skór. W przemyśle
cukrowniczym i nawozów sztucznych.

W cząsteczce wodorotl. Wyróżniamy atom metalu (elemement zmienny)
grupy wodorotl. ( el. Stały ).Wzór ogólny wodorotl. M (OH)n
M – atom metalu ; n liczba grup wodorotl. Równa wortościowości metalu.
NaOH Na – O – H. Cu I, II ; Na I ; K I ; Ca II ; Mg II ; Al. II ; Fe II, III .
Elektrolity – subst. , które w roztworze wodnym przewodzą prąd ( zasady )
Jony – atomy lub grupy atomów obdarzone ładunkami elektrycznymi.
Jony +++ to KATIONY , a Jony --- to ANIONY.

Teoria Aurhenius’a . Dysocjacja elektrolityczna
to rozpad cząsteczki zw. chem.
Na swobodne jony pod wpływem wody.
Dysocjacja w roztworze wodnym przebiega
samorzutnie, natomiast prąd elektryczny
powoduje uporządkowaną wędrówkę jonów.
Zasady dysocjują na jony : kation metalu Mn+
aniony wodorotlenkowe OH-

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty