profil

Zastosowanie kwasów nieorganicznych i wodorotlenków (zasad) w przemyśle i innych dziedzinach życia

poleca 82% 1070 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kwasy nieorganiczne, związki nieorganiczne spełniające jedna z definicji kwasów. Zgodnie z konwencją wzory sumaryczne kwasów nieorganicznych pisze się zaczynając je od atomów wodoru. Kwasy nieorganiczne dzielimy na tlenowe i beztlenowe. Kwasy tlenowe można otrzymać zazwyczaj w reakcji odpowiadających im bezwodników kwasowych z wodą.

Do najczęściej używanych kwasów nieorganicznych tlenowych należą: kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwasy krzemowe (krzemiany), kwasy tlenowe chloru i kwas węglowy. Kwasami beztlenowymi nazywa się spełniające definicje kwasów wodorki niemetali (oraz ich pochodne) lub ich roztwory wodne (fluorowodór, kwas solny, siarkowodór, cyjanowodór).
Wodorotlenki są to związki chemiczne, które w wodzie dysocjują z utworzeniem jonów wodorotlenkowych. Wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole.

Kwas azotowy (v)


Kwas ten ma główne zastosowanie w przemyśle chemicznym. Jest stosowany do wyrobu nawozów sztucznych, jedwabiu sztucznego, barwników, lakierów, tworzyw sztucznych. Paliwa płynne (benzyna, oleje napędowe, oleje opałowe), gaz koksowniczy, gaz świetlny, koks, kwas siarkowy to jedne z najważniejszych produktów przemysłu chemicznego. Stosowany do nitrowania związków organicznych (m.in. przy produkcji materiałów wybuchowych). Ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Stosowany jako utleniacz w paliwach rakietowych. Wykorzystuje się go także do oczyszczania powierzchni metali.

Kwas siarkowy (VI) i (IV)


Stosowany w zależności od stężenia do: wyrobu rozpuszczalnych nawozów fosforowych, siarczanu amonu i innych nawozów sztucznych, do czyszczenia (trawienia) powierzchni metali (np. żelaza w celu usunięcia rdzy przed cynkowaniem, cynowaniem, emaliowaniem), do suszenia gazów, produkcji papieru, rafinacji tłuszczów i olejów, do oczyszczania nafty i wosku ziemnego oraz parafiny, do wyrobu włókien sztucznych i materiałów wybuchowych, otrzymywania innych chemikaliów, jako elektrolit w akumulatorach do sulfowania (typie baterii powszechnie stosowanych w samochodach) i nitrowania związków organicznych, w grabarstwie, drożdżownictwie, gorzelnictwie, farbiarstwie. Stosuje się go do produkcji środków piorących, jest często używanym odczynnikiem w laboratoriach. Stosowany do produkcji kwasu solnego.

Kwas siarkowy IV ma właściwości wybielające, stosuje się go do bielenia wełny, lnu, slomy. Ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, niszczy rośliny. Znajduje zastosowanie w przemyśle papierniczym. A dwutlenek siarki służy do dezynfekcji oraz jest używany jako czynnik chłodzący.

Kwas fosforowy (V)


Stosowany głównie do wyrobu nawozów sztucznych (np. superfosfatu podwójnego) które są konieczne do właściwej uprawy roślin, do wyrobu fosforanów, w przemyśle spożywczym (jako dodatek do napojów gazowanych[antyutleniacz]), do wytwarzania fosforanowych powłok ochronnych na metalach, do wytwarzania wielu środków farmaceutycznych. Kwas fosforowy jest również używany do oczyszczania soków w cukrownictwie, jako płyn do lutowania, w stomatologii, do wyrobu kitów porcelanowych, lecznictwie i laboratoriach analitycznych. Znajduje zastosowanie przy wyrobie środków piorących, do odrdzewiania, usuwanie kamienia kotłowego (np. w kotłach parowych, chłodnicach, czajnikach).

Kwas solny


Stosowany w przemyśle metalurgicznym, włókienniczym, cukrowniczym, tworzyw sztucznych, w grabarstwie oraz do produkcji mas plastycznych, barwników organicznych i innych. Znajduje również zastosowanie w lecznictwie i jako jeden z podstawowych odczynników laboratoryjnych. Jest składnikiem różnych środków czyszczących np. Cilitu i innych. Używany jest w przemyśle do produkcji innych chemikaliów oraz przy przetwarzaniu żywności. Żołądek ludzki wytwarza słaby kwas chlorowodorowy pomocny w rozkładzie pożywienia w procesie trawienia. Kwas solny jest kwasem beztlenowym, gdyż nie posiada ani jednej cząstki tlenu.

Kwas węglowy


Znajduje zastosowanie w produkcji napojów orzeźwiających. Woda mineralna oraz różne napoje i soki często są gazowane tlenkiem węgla (IV), który rozpuszcza się w wodzie z wytworzeniem niewielkich ilości tego kwasu. Duże znaczenie mają pochodzące od tego kwasu związki chemiczne- węglany.

Kwas borowy


Znajduje zastosowanie w lecznictwie (posiada własności dezynfekujące), do wyrobu emalii, w kosmetyce, przemyśle tekstylnym, mydlarskim, grabarskim, do lutowania, (kwasy poliborowe) itd.

Kwas siarkowodorowy


Występuje w niektórych wodach mineralnych, wyziewach wulkanicznych, wśród produktów gnicia białek. Stosowany jest do produkcji kwasu siarkowego, w laboratorium jako odczynnik chemiczny.

Cyjanowodór


Znajduje zastosowanie do produkcji tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne, masy plastyczne, plastomery, substancje zawierające polimer oraz inne składniki, które spełniają rolę wypełniacza, plastyfikatora, stabilizatora, pigmentu, środka zmniejszającego palność, antystatyka.

Fluorowodór


Jest stosowany głównie do trawienia szkła (z krzemionki powstaje wówczas lotny SiF4), do produkcji freonów i fluoru.

Amoniak


Jest stosowany do produkcji kwasu azotowego, sody metodą Solvaya, soli amonowych (stosowanych często jako nawozy sztuczne), mocznika, cyjanowodoru, włókien sztucznych oraz jako czynnik chłodzący w urządzeniach chłodniczych. Amoniak jest podstawowym surowcem do produkcji kwasu azotowego i azotanów, mocznika, ponadto nawozów azotowych i sody. Jest także stosowany jako chłodniczy w chłodziarkach.

Wodorotlenek sodu


Służy do wyrobu mydła środków piorących, celulozy, jedwabiu wiskozowego, barwników, papieru, szkła, detergentów. Jest stosowany w przemyśle włókienniczym, regeneracji kauczuku, do rafinacji ropy naftowej. Jest ważnym odczynnikiem, stosowanym w laboratoriach.

Wodorotlenek potasu


Jest stosowany do produkcji mydła, jako środek suszący i bielący, jako odczynnik chemiczny, w technikach graficznych, a także do syntezy innych związków potasu. Wykorzystuje się go w litografii w procesie grawerowania oraz do pochłaniania gazów np. CO2 z powietrza, rytownictwie. Jest też stosowany jako odczynnik laboratoryjny.

Wodorotlenek wapnia


Jest wykorzystywany w przemyśle grabarskim, cukrowniczym, jest stosowany jako sztuczny nawóz do gleb „kwaśnych” w celu zwiększenia ich żyzności. Jest używany do zmiękczania wody oraz do odzyskiwania amoniaku z roztworów chlorku amonu w procesie produkcji sody. Wapno gaszone zmieszane z piaskiem tworzy zaprawę wapienną, stosowaną w budownictwie. Wapno gaszone zmieszane z wodą tworzy mleko wapienne, które służy jako środek dezynfekcyjny do bielenia wnętrz mieszkań, budynków gospodarczych, zwalczania szkodników w sadownictwie. W cukiernictwie służy do oczyszczania soku buraczanego.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut