profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Właściwości chemiczne fenolipoleca84%
Chemia

Fenole

Fenol -ciało stałe, krystaliczne, czysty fenol jest bezbarwny, natomiast utleniony jest fioletowy -trucizna, żrąca, powoduje trudno gojące się oparzenia, ma mocny zapach, -nie rozpuszcza się we wodzie zimnej tylko gorącej, roztwór nazywa się...poleca83%
Chemia

Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe. Najważniejsze informacje i przykłady.

Alkohole- pochodne węglowodorów, zaw. W cz. Jedną lub wiecej grup ?OH.(R-CH) CnH2n 1OH, Metanol ? CH3OH, Etanol - C2H5OH, Propan ? 1-ol C3H7OH. Rzędowość alkoholi, (mogą być I,II,III ) zależy ilu rzędowy jest C z którym połączona jest grupa...poleca83%
Chemia

Alkohole i fenole - ściąga

Mi pomogłapoleca85%
Chemia

Fenole, alkohole

klasowa sciaga, utworzona przez Grzesia:D genialne dzieło:Dpoleca85%
Chemia

Alkohole i fenole - potworzenie wiadomości

polegające na wzajemnym przechodzeniu jednego izomeru strukturalnego w drugi, aż do osiągnięcia stanu równowagi. Fenole 6. Fenole – związki, w których grupa hydroksylowa jest bezpośredniopoleca90%
Kosmetologia

Chemia kosmetyczna- cz.7 Fenole i Aldehydy

Temat: fenole . Fenole - są pochodnymi węglowodorów aromatycznych. Charakteryzują się grupą OH przyłączoną bezpośrednio do węgla w pierścieniu aromatycznym. Najprostszym przedstawicielem grupypoleca85%
Chemia

Alkohole i fenole

: gliceryniany i glikolany * gliceryna i glikol reagują z wodorotlenkami lub tlenkami metali ciężkich (np. CuO) dając alkoholany * glikol etylenowy utlenia się do kwasu szczawiowego FENOLE 1