profil

Fenole

poleca 85% 1333 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Fenol
-ciało stałe, krystaliczne, czysty fenol jest bezbarwny, natomiast utleniony jest fioletowy
-trucizna, żrąca, powoduje trudno gojące się oparzenia, ma mocny zapach,
-nie rozpuszcza się we wodzie zimnej tylko gorącej, roztwór nazywa się kwasem
karboksylowym i ma właściwości bakteriobójcze
Fenol służy do:
-produkcji środków grzybobójczych, barwników, niektórych leków, detergentów
-został zastosowany w medycynie jako pierwszy środek odkażający
Naturalnym źródłem fenolu jest smoła pogazowa uzyskiwana w procesie koksowania węgla
kamiennego. Na skalę przemysłową fenol otrzymujemy przez hydrolizie odpowiednich
halogenków arylowych. Fenol otrzymuje się w reakcji chlorobenzenu z NaOH
C6H5Cl+2NaOH→ C6H5ONa+NaCl+H2O
Powstały fenol sodu poddaje się rozkładowi za pomocą kwasu solnego lub CO2 i H2O:
C6H5ONa+H2CO3→ C6H5OH+Na HCO3
Właściwości chemiczne fenolu:
a)pod wpływem wody dysocjuje na jony(dysocjuje podobnie jak kwas)
b)reaguje z metalami aktywnymi oraz z zasadami tworząc tzw. Fenolany (F-fenol)
F+2Na→2F-ONa+H2
F+KOH→F-OK.+H2O
c)do wykrywania fenolu służą sole żelazaIII
F(aq +FeCl(aq)→związek kompleksowy o barwie fioletowej
d)fenol ulega reakcją nitrowania i bromowania
-bromowanie- F+Br2→F(2,4,6-Br)+3HBr
-nitrowanie- F+3HNO3→F(2,4,6-Na)+3H2O
F+HNO4→F(2)-NO2+F(4)-NO2

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata