profil

Wybierz przedmiot
Prace 22
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

poleca65%
Biologia

Wieloszczety

Wieloszczety mają każdy segment ciała opatrzony w pary wyrostków bocznych, zwanych parapodiami . Segmenty przednie wyodrębnione są w głowę (nastąpił proces cefalizacji ), na której znajdują się oczy, czułki oraz wysuwany z otworu gębowego ryjek ze szczękami lub chitynowymi ząbkami. Są mułożercami lub drapieżnikami. Oddychają całą powierzchnią ciała, a niektóre posiadają wyrostki skrzelowe . Najczęściej są rozdzielnopłciowe. Występuje u nich rozwój złożony z larwą zwaną trochoforą....

poleca58%
Biologia

Pierścienice

Pierścienice występują w wodach, glebie i w ściółce. Niektóre są pasożytami. Posiadają wtórną jamę ciała / celomę /. Ich ciało zbudowane jest z odcinków zwanych metamerami . Ciało otacza wór powłokowo–mięśniowy. U pierścienic pojawił się układ krwionośny zamknięty. Nie mają serca. Układ pokarmowy składa się z otworu gębowego, gardzieli, przełyku, żołądka, jelita z otworem odbytowym. Oddychają całą powierzchnią ciała. Narządami wydalniczymi są metanefridia. Układ nerwowy wykazuje...poleca85%
Biologia

Rozmnażanie bezkręgowców w odniesieniu do warunków egzystencji

Rozmnażanie organizmów żywych jest moim zdaniem najważniejszym procesem podtrzymujący istnienie owych form na naszym globie. Różnorodne czynniki egzo- i endogenne spowodowały powstanie różnych odmian rozmnażania W sposób najprostszy można to...poleca86%
Biologia

Pierścienice (Annelida).

Typ: Annelida – pierścienice, Gromada 1 : Hirudinea – pijawki, 1 rząd: pijawki szczękowe Gnathobdellida: pijawka lekarska, pijawka końska, 2 rząd: pijawki gardzielowe Pharyngobdellida: Herpobdella sp., 3 rząd: pijawki ryjkowe (wodne)...poleca85%
Biologia

Pierścienice, Wieloszczety, Skąposzczety, Dafnie.

Segmentacja- metameria, podział ciała na podobne pierścienie i zawierające podobny komplet narządów.Wtórną jame ciała segmentu wyściela para worków zbudowanych z nabłonka. Między segmentami jest przegroda poprzeczna. PIERSCIENICE--Rola Płynu jamy...poleca88%
Biologia

Charakterystyka pierścienic

Pierścienice są grupą wybitnie progresywną. W grupie tej pojawiło się wiele istotnych nowości, z których część ma charakter amorfoz - istotnych zmian w budowie i funkcjonowaniu organizmów. WIELOSZCZETY na przykładzie NEREIDY 1. niemal...poleca78%
Biologia

Wykaż róznorodność rozmnażania się i rozwój zwierząt oraz biologiczne znaczenie tych procesów.

Rozmnażanie prowadzi do zwiększenia liczby rozmnażających się osobników i jest jedną z ważniejszych cech organizmów żywych. Istota rozmnażania – zwiększenie liczby reprezentantów gatunku, czyli przedłużenie życia gatunku. Podczas mitozy i...poleca77%
Biologia

Wieloszczety

Wieloszczety: są najliczniejszą gromadą (5000 gatunków), która skupia organizmy morskie. Są gatunki wolno żyjące w toni wodnej i gatunki, które wędrują i ryją korytarze w mule wodnym. Gatunki osiadłe wytwarzają z wydzieliny gruczołów nabłonka...poleca82%
Biologia

Płazince

Pierścienice są zwierzętami o wydłużonym ciele i symetrii dwubocznej. Ciało ich zbudowane jest z pierścieni (zwanych też segmentami lub metamerami), leżących jeden za drugim i oddzielonych od siebie przegrodami poprzecznymi – septami. Podział taki...poleca83%
Biologia

Wieloszczety, pijawki

WIELOSZCZETY org. morskie, większość jest drapieżna, inne żywią się roślinami. Mają niewielkie rozmiary 5-10 cm długości. Gatunki wolno żyjące charakteryzuje odcinek głowowy z narządami zmysłów. Otwór gębowy ma ostre szczęki. Cechą...