profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Annelida



poleca86%
Biologia

Pierścienice (Annelida).

Typ: Annelida – pierścienice, Gromada 1 : Hirudinea – pijawki, 1 rząd: pijawki szczękowe Gnathobdellida: pijawka lekarska, pijawka końska, 2 rząd: pijawki gardzielowe Pharyngobdellida: Herpobdella sp., 3 rząd: pijawki ryjkowe (wodne)...



poleca82%
Biologia

Pierścienice

Pierścienice (Annelida), to typ zwierząt bezkręgowych, żyje ich ok. 7000 gatunków. Charakteryzują się wydłużonym kształtem ciała z wyraźnie zaznaczonymi płatami głowowymi i odbytowymi oraz tułowiem podzielonym na segmenty. Powłokę ciała...



poleca84%
Biologia

Porównaj wszystkie układy: nerwowy, pokarmowy, oddechowy, krwionośny i wydalniczy u wszystkich zwierząt tkankowych (Jamochłony, robaki, pierścienice,

. Pierścienice Pierścienice ( Annelida )- nerwowy układ ośrodkowy pierścienic zbudowany jest inaczej niż u dotychczas poznanych zwierząt. Tworzą go parzyste zwoje nadgardzielowe



poleca85%
Biologia

Ewolucja układu krwionośnego

ciała, roznosząc gazy oddechowe i substancje odżywcze, u nicieni nie zaistniała ewolucyjna potrzeba wykształcenia wyspecjalizowanego układy krążenia. Pierścienice Typ: Pierścienice ( Annelida



poleca85%
Biologia

Układ krążenia bezkręgowców

przypadkach czerwony barwnik z hemoglobiną. Natomiast u większości wstężnic nie jest znany barwnik wiążący tlen. # Pierścienice ( Annelida ) Układ krążenia u pierścienic jest zamknięty i składa



poleca85%
Biologia

Systematyka świata ożywionego

– kolcogłowy TYP: Nematomorpha (Gordiacea) – nitnikowce TYP: Rotatoria (Rotifera) – wrotki TYP: Annelida – pierścienice GROMADA: Polychaeta – wieloszczety GROMADA: Oligochaeta – skąposzczety



poleca85%
Biologia

Rozmnażanie bezkręgowców

do -272C). Pierścienice Annelida w porównaniu do typów wyżej wymienionych są organizmami o dużym stopniu skomplikowania budowy wewnętrznej. Pojawia się tutaj zamknięty układ krwionośny. Zgodnie z