profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Uczeń zdolnypoleca88%
Pedagogika

Diagnostyka ucznia zdolnego

Diagnostyka ucznia zdolnego Podczas zajęć w klasie II gimnazjum, na których odbywałam praktykę, obserwowałam ucznia, który znacznie wyróżniał się spośród swoich rówieśników. Nie trudno było zauważyć, że był uczniem wybitnie zdolnym, a praca z...poleca85%
Pedagogika

Praca z uczniem zdolnym.

Przy organizacji procesów nauczania i wychowania bierzemy pod uwagę różnice indywidualne między uczniami, zwłaszcza dotyczące zdolności i uzdolnień, specjalna opieka nad uczniami zdolnymi stale jest spostrzegana jako kontrowersyjna. Budzi ona...poleca87%
Pedagogika

Pedagogiczne aspekty pracy z dzieckiem zdolnym

Agata Kostrzewska Ped. opiekuńczo-wychowawcza Rok III Grupa B 2004/2005 Przez wiele lat szkoła nastawiona była głównie na prace z uczniem słabym, mającym problemy nie tylko w opanowywaniu...poleca87%
Pedagogika

Uczniowie zdolny, wybitnie uzdolniony -bibliografia

Bibliografia 1. Irena Borzym ?Uczniowie zdolni? wyd. PWN, Warszawa 1979r. 2. O. Czerniakowska ?Poradnictwo jako wzmocnienie środowiska wychowawczego? wyd. CRZZ, Warszawa. 3. M. Godlewski (red.) ?Pedagogika, podręcznik Akademicki? wyd. PWN,...poleca87%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia z teori kształcenia WSP TWP

Teoria Kształcenia 1 DYDAKTYKA OGÓLNA JAKO DYSYPLINA NAUKOWA Istota Dydaktyka- gr. Didasco ozn. uczę, nauczam, został użyty po raz pierwszy w Niemczech w XVII w. Dydaktyka ogólna- nauka o kształceniu i samokształceniu; należy do nauk...poleca85%
Pedagogika

Pojęcie ucznia zdolnego

Szukając odpowiedzi w literaturze odnalazłam wiele definicji ucznia zdolnego, które są różnorodnie interpretowane. Nie ma przyjętej jasnej i jednoznacznej definicji ucznia zdolnego, którą mogłabym się posłużyć. Postanowiłam, zatem przybliżyć kilka...