profil

Uczniowie zdolny, wybitnie uzdolniony -bibliografia

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Bibliografia
1. Irena Borzym ?Uczniowie zdolni? wyd. PWN, Warszawa 1979r.
2. O. Czerniakowska ?Poradnictwo jako wzmocnienie środowiska wychowawczego? wyd. CRZZ, Warszawa.
3. M. Godlewski (red.) ?Pedagogika, podręcznik Akademicki? wyd. PWN, Warszawa 1978
4. Erwin Gondzik ?Kariery szkolne uczniów zdolnych? wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1967r.
5. J. Hawlicki ?Rozwijanie uzdolnień matematycznych? Warszawa 1971r.
6. A. Kargulow ?Praca poradni wychowawczo-zawodowej? wyd. CZZR, Warszawa 1977r.
7. Anna Piloch ?Praca z uczniem zdolnym? Edukacja i Dialog 2005r. Nr.3
8. Terasa Słowikowska ?Czy dobry oznacza dobry? Nowa Szkoła 2005r. Nr.9
9. Tadeusz Lewowicki ?Kształcenie uczniów zdolnych? wyd. WSiP, Warszawa 1980r.
10. Małgorzata Taraszkiewicz ?Jak rozwijać zdolne dziecko? Gazeta Szkolna 2005r. Nr.8
11. Joanna Sosnowska ?Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych? Edukacja i Dialog 2001r. Nr.9/10
12. W. Szewczuk (red.) ?Słownik psychologiczny? wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979r.
13. A. Sękowska ?Osiągnięcia uczniów zdolnych? Lublin 2000r.
14. Ryszard Więckowski ?Propozycja nauczania zróżnicowanego? Nauczyciel i Wychowanie 1973r. Nr ?
15. Róża Pawłowska ?Poradnictwo Pedagogiczne? wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986r.

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy