profil

Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Ubezpieczenie

poleca50%
Słownik języka polskiego

Ubezpieczenie

rzecz. m umowa w sprawie odszkodowania zawierana z instytucją ubezpieczeniową. (daw.) zabezpieczenie.   (w zn. 1.) Pan Kacper wyjechał za granicę i już pierwszego dnia złamał rękę. Na szczęście przed wyjazdem ubezpieczył się od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie (M. lp, ident. w B. lp) obejmowało koszt leczenia. Pan Kacper często wyjeżdżał za granicę i korzystał z rozmaitych ubezpieczeń (D. lm), zarówno zdrowotnych, jak i dotyczących samochodu. (w zn. 2.)...poleca87%
Administracja

Ubezpieczenia morskie i lotnicze

Wyróżniamy cztery okresy: czasy starożytne oraz średniowiecze do połowy XIV w. (tzw. ubezpieczenia wzajemne przedkapitalistyczne). Od połowy XIV do końca XVII w. (wyodrębnienia się instytucji ubezpieczenia wraz z kształtowaniem się ustroju...poleca87%
Administracja

Ubezpieczenia morskie i lotnicze

Prezentacja w powerpointpoleca85%
Prawo cywilne

Umowa - ubezpieczenie

1. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń Ludzie, a także siły wytwórcze i środki konsumpcji, są narażeni na różne sytuacje występujące w życiu oraz niebezpieczeństwa klęsk żywiołowych i wypadków. Właściwe gospodarowanie wymaga więc stosowania...poleca85%
Prawo cywilne

Wykłady z prawa i zagadnienia egzaminacyjne

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO 1. Pojęcie prawa j jego funkcje 2. Państwo i prawo 3. Norma prawna, przepis prawny, stosunki prawne 4. Źródła prawa 5. Zobowiązania 6. Ubezpieczenia turystyczne 7. Umowy w turystyce i rekreacji:...poleca85%
Turystyka i rekreacja

Zakładanie biura podróży - umowa o świadczenie usług turystycznych

Umowa o świadczenie usług turystycznych Zawarta w Poznaniu dnia ____________________ pomiędzy Biurem Podróży „NAZWA” z siedzibą przy ADRES, działającym na podstawie wpisu do Rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr XXX, o numerze...poleca85%
Administracja

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze ściąga

ubezpieczenia spoleczne i gospodarczepoleca85%
Prawo

Polityka społeczna

Polityka społeczna, rozumiana jako działalność państwa i organizacji pozarządowych (w przeciwieństwie do polityki społecznej jako dziedziny naukowej), służy rozwiązywaniu kwestii socjalnych. Ma zatem na celu kształtowanie warunków życia...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zreformowany system emerytalno – rentowy w Polsce

Struktura funkcjonalna i mechanizm finansowania. System emerytalno – rentowy jest integralną częścią ubezpieczeń społecznych, które obejmują: 1. ubezpieczenia emerytalne 2. ubezpieczenia rentowe 3. ubezpieczenie chorobowe - w razie...poleca84%
Geografia

Podział usług.

Codziennie korzystamy z różnego rodzaju usług-robiąc zakupy, wysyłając SMS-y z telefonu komórkowego, korzystając z bankomatu czy przeglądając strony internetowe. Usługi to jeden z trzech, obok rolnictwa i przemysłu, sektorów gospodarki narodowej....poleca82%
Język polski

Zaproszenie na wycieczke do Warszawy

Zaproszenie Klasa 5 b ma zaszczyt zaprosić uczniów klas 4 -6 na 2 dniową wycieczkę do Warszawy Która odbędzie się dnia 17 czerwca 2009 zbiórka o godzinie 7 00. Pytania proszę kierować do wychowawcy klasy 5b. Chętni mogą...poleca85%
Polityka społeczna

Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia społeczne- świadczenie jest świadczeniem wzajemnym za odprowadzanie przez nas składki. Rozwiązania amerykańskie tego nie przewidywały. Te dwa dokumenty stanowiły źródło idei zabezpieczenia społecznego- rozkwit po II WŚ. Z czym...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- umowa ubezpieczenia.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805...poleca85%
Administracja

Ubezpieczenia społeczne - ściąga

w załączniku treść !poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

''Samodzielna działalność gospodarcza'' - poradnik młodego przedsiębiorcy

Musicie tylko zmienić dane personalne autora i tyle :P