profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Ubezpieczeniepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zreformowany system emerytalno – rentowy w Polsce

Struktura funkcjonalna i mechanizm finansowania. System emerytalno – rentowy jest integralną częścią ubezpieczeń społecznych, które obejmują: 1. ubezpieczenia emerytalne 2. ubezpieczenia rentowe 3. ubezpieczenie chorobowe - w razie...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

''Samodzielna działalność gospodarcza'' - poradnik młodego przedsiębiorcy

Musicie tylko zmienić dane personalne autora i tyle :P