profil

Ubezpieczenie

poleca 50% 6 głosów

rzecz. m

  1. umowa w sprawie odszkodowania zawierana z instytucją ubezpieczeniową.
  2. (daw.) zabezpieczenie.

 

(w zn. 1.) Pan Kacper wyjechał za granicę i już pierwszego dnia złamał rękę. Na szczęście przed wyjazdem ubezpieczył się od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie (M. lp, ident. w B. lp) obejmowało koszt leczenia. Pan Kacper często wyjeżdżał za granicę i korzystał z rozmaitych ubezpieczeń (D. lm), zarówno zdrowotnych, jak i dotyczących samochodu.

(w zn. 2.) Ubezpieczenie (M. lp) starego szybu kopalni było na wpół zardzewiałą, metalową barierą.

 

KOMENTARZ
Mamy bardzo wiele rodzajów ubezpieczeń. Niektóre są obowiązkowe inne dobrowolne. Wysokość wpłacanych kwot zależy od przepisów w danym kraju i od zasad ustalanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Oto kilka przykładowych rodzajów ubezpieczeń:
– ubezpieczenie społeczne (obowiązkowe) – przysługuje pracownikom w wypadku choroby, wypadku itp.,
– ubezpieczenie OC (obowiązkowe) – ubezpieczenie (odpowiedzialności cywilnej), które zobowiązani są opłacać właściciele pojazdów,
– ubezpieczenie majątkowe (dobrowolne) – ubezpieczenie obejmujące podstawowe kwestie związane z zabezpieczeniem mieszkania (np. straty na skutek pożaru, kradzieży),
– ubezpieczenie na życie (dobrowolne) – ubezpieczenie zapewniające wypłatę odpowiedniej sumy w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Pochodzenie:

Ubezpieczać – zawierać umowę ubezpieczeniową (jako ubezpieczający lub ubezpieczany), także zapewniać ochronę.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Ubezpieczenie