profil

Wybierz przedmiot
Teksty 47
Zadania 0
Słowniki 14
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Tlenki

poleca28%
Chemia

Tlenki

Tlenki to związki metali lub niemetali z tlenem. W związkach tych tlen występuje na –II stopniu utlenienia.

poleca67%
Chemia

Nadtlenki i ponadtlenki

Do innych połączeń tlenu z pierwiastkami zaliczamy: nadtlenki , w których tlen występuje na –I stopniu utlenienia, ponadtlenki , w których tlen występuje na –½ stopniu utlenienia. Niektóre metale aktywne podczas spalania w powietrzu tworzą nadtlenki i ponadtlenki, np.: Uwaga: tlenek potasu nie powstaje w wyniku bezpośredniej syntezy z pierwiastków Uwaga: tlenek sodu nie powstaje w wyniku bezpośredniej syntezy z pierwiastków

poleca70%
Chemia

Sposoby klasyfikacji tlenków

ze względu na skład tlenki metali, np. Na 2 O, MgO tlenki niemetali, np. SO 2 , CO 2   ze względu na stan skupienia ciała stałe, np. MgO, SO 3 ciecze, np. H 2 O gazy, np. CO 2 , SO 2 ciałami stałymi są zazwyczaj tlenki metali;tlenki te charakteryzują się wysokimi temperaturami topnienia, a niektóre z nich (np. pierwiastków bloku d) posiadają charakterystyczną barwę. stosunkowo niewiele tlenków występuje w...

poleca34%
Chemia

Tlenki obojętne

(nie reagujące z wodą, kwasami, zasadami): np. CO, N 2 O, NO Niektóre tlenki metali ulegają termicznemu rozkładowi, np.:

poleca25%
Chemia

Właściwości chemiczne

Właściwości chemiczne tlenków można scharakteryzować w zależności od ich charakteru chemicznego:

poleca67%
Chemia

Tlenki

To związki metali lub niemetali z tlenem. W związkach tych tlen występuje na –II stopniu utlenienia. Istnieją liczne sposoby klasyfikacji tlenków: ze względu na skład: tlenki metali tlenki niemetali Na 2 O tlenek sodu SO 2 tlenek siarki(IV) CaO tlenek wapnia SO 3 tlenek siarki(VI) Fe 2 O 3 tlenek żelaza(III) N 2 O 5 tlenek azotu(V) FeO tlenek żelaza(II) P 4 O 10 tlenek fosforu(V) ze względu na...

poleca48%
Chemia

Metody otrzymywania tlenków

a) bezpośrednia synteza z pierwiastków, np.: b) termiczny rozkład niektórych soli kwasów tlenowych lub wodorotlenków, np.: c) utlenianie lub redukcja tlenków (dla pierwiastków, które tworzą tlenki na różnych stopniach utlenienia) w określonych warunkach, np. w obecności katalizatora: Do redukcji stosujemy np. wodór, węgiel lub metale (np. miedź):

poleca54%
Chemia

Nomenklatura

Nazwy systematyczne tlenków tworzy się zazwyczaj w oparciu o stopień utlenienia pierwiastka. Obok wyrazu tlenek pojawia się nazwa metalu bądź niemetalu w dopełniaczu. Stopień utlenienia zapisujemy w nawiasie na końcu nazwy (cyfra rzymska). Stopień utlenienia opuszczamy, jeżeli pierwiastek występuje tylko na jednym, określonym stopniu utlenienia.

poleca55%
Chemia

Tlenki zasadowe

(reagujące z kwasami): tlenki te tworzą metale z grup 1, 2 (bez berylu) oraz np. Tl 2 O 3 , SnO, Bi 2 O 3 , MnO, CrO Jeżeli tlenek zasadowy reaguje z wodą, to tworzy się odpowiednia zasada, np.:

poleca74%
Chemia

Tlenki amfoteryczne

(reagujące z mocnymi kwasami i mocnymi zasadami): np. Al 2 O 3 , Ga 2 O 3 , SnO 2 ,PbO 2 , ZnO, CuO, BeO Uwaga: powstający w czasie pasywacji glinu tlenek stanowi określoną odmianę tego związku, odporną na działanie stężonych kwasów i zasad. Tlenki amfoteryczne nie reagują z wodą:

poleca80%
Chemia

Doświadczalne potwierdzienie charakteru chemicznego danego tlenku

Należy przeprowadzić reakcje tego tlenku z kwasem i zasadą, a następnie sprawdzić, czy tlenek ten rozpuszcza się w wodzie*. Tlenek, który reaguje z kwasami, a nie reaguje z zasadami, posiada charakter zasadowy. Tlenek, który reaguje z zasadami, a nie reaguje z kwasami, posiada charakter kwasowy. Tlenki te zazwyczaj reagują z wodą tworząc odpowiednio zasadę (tlenek zasadowy) lub kwas (tlenek kwasowy). Tlenki reagujące zarówno z kwasami, jak i zasadami posiadają charakter amfoteryczny....

poleca43%
Chemia

Tlenki kwasowe

(reagujące z zasadami): tlenki te tworzą zazwyczaj niemetale z grup 14, 15, 16, 17 oraz np. B 2 O 3 , CrO 3 , Mn 2 O 7 Jeżeli tlenek kwasowy reaguje z wodą, to tworzy się odpowiedni kwas, np.: Istnieją tlenki o charakterze kwasowym niereagujące z wodą, np.:poleca85%
Chemia

Występowanie, otrzymywanie, właściwości tlenu

O - tlen; wartościowość II MatO - 16u MO - 16g O2 - tlen, O3 - ozon- odmiany alotropowe Odmiany alotropowe - różne ilości atomów pierwiastka w cząsteczce lub rozmieszczenie atomów lub cząsteczek w sieci krystalicznej. Występowanie -...poleca85%
Chemia

Tlenki, wodorotlenki, kwasy - notatka na sprawdzian

Tlenki: P2O5;MgO Kwasy: H3PO4 Zasady: Mg(OH)2 Sole: Mg3(PO4)2 Wiązania jonowe: - kowalencyjne (atomowe) cząsteczka wody jest dipolem /cząsteczka polarną/; asocjacja-tworzą się cząsteczki w wodzie. E>1,7-wiązaania jonowe...poleca85%
Chemia

Zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka

Do najważniejszych grup związków nieorganicznych należą: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole i wodorki, ale w tej grupie znajdują się również: azotany, borany, bromki, chlorany, chlorki, chromiany, cyjanki, fosforany, krzemiany, manganiany,...poleca86%
Chemia

Podział Tlenków

a) ZnO - Tlenek Cynku b) K2O są to ciała stałe które wstanie stopionym przewodzą prąd Elektryczny. Tlenki Metali nie rozpuszczają sie we wodzie choć tlenki litowców i Berylowców reagują z wodą bardzo gwałtownie. Tlenki Metali ciężkich są...poleca85%
Chemia

Tlen na tle układu okresowego pierwiastków

Tlen jest jednym z najważniejszych pierwiastków rozpowszechnionych w przyrodzie.Tlen (oxygenium)"O", pierwiastek chemiczny należący do grupy VI A w układzie okresowym, liczba atomowa 8, masa atomowa 16,0. Znanych jest 10 izotopów tlenu,...poleca82%
Chemia

Reakcje tlenu z innymi pierwiastkami , tlenki.

Tlen łączy się z innymi pierwiastkami tworząc związki chemiczne zwane tlenkami. Proces ten nazywamy UTLENIANIEM. Tlen w połączeniu z wodorem tworzy tlenki wodoru. Tlenek wodoru to nazwa chemiczna wody. W wyniku tej przemiany z tlenu i wodoru...poleca84%
Chemia

Charakter chemiczny tlenków

TLENKI ZASADOWE - tlenki metali reagujące z kwasami, nie reagują z zasadami, do rozpuszczalnych w wodzie należą tylko tlenki metali z I A, II A z wyjątkiem BeO. Tlenek zasadowy + kwas = sól + woda Tlenek zasadowy + zasada = reakcja nie...poleca80%
Chemia

Tlenki

1. Występowanie : Większość tlenków występuje w postaci gazowej. Występują na Ziemi w atmosferze otaczającej naszą planetę. Niektóre z nich to substancje stałe jak np. dwutlenek krzemu ( krzemionka ), tlenek wapnia (wapno palone ) - sypki biały...poleca82%
Chemia

Wodorotlenki, pH.

TLENKI METALI IA I IIA GRUPY OPRÓCZ BERYLU REAGUJĄ Z WODĄ I TWORZĄ WODOROTLENKI. I Wodorotlenek sodu: 1. Otrzymywanie: 2Na + 2 H2O = 2NaOH + H2 Na2O + H2O = 2NaOH 2.Właściwości: -stały -biały -higroskopijny -żrący -dobrze rozpuszcza...poleca84%
Chemia

Tlenki

1. Tlenki są to zwiążki pierwiastków (metali i niemetali) z tlenem, w których tlen wystepuje na 2 stopniu utleniania. 2. Z przedstawionych równań wynika,że do podstawowych metod otrzymania tlenków należą: - bezpośrednia synteza z...poleca82%
Chemia

Rodzaje związków chemicznych i ich nazewnictwo.

Tlenki Wodorotlenki Kwasy Sole TLENKI Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy. Wartościowości przy połączeniu z tlenem...poleca82%
Chemia

Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka

KWASY Wspólna właściwością kwasu jest obecność w ich wodnych roztworach jonów wodorowych, które decydują o właściwościach kwasowych tych roztworów. O roztworach tych mówimy, że maja odczyn kwaśny. W celu identyfikacji odczynu roztworu, który...poleca84%
Chemia

Tlenki, Wodorki, Wodorotlenki, Kwasy

Tlenki- dwuskładnikowe połączenie pierwiastka z tlenem. Podział tlenków: a) metali; - zasadowe- reagują z kwasami, a nie reagują z zasadami. Z wodą mogą tworzyć zasady, - amfoteryczne- reagują z mocnymi kwasami i zasadami. Nie reagują z wodą....poleca85%
Chemia

Kwasy, Tlenki, Wodorotlenki

Kwasy, Tlenki, Wodorotlenki na poziomie podstawowym. Krótka definicja, otrzymywanie. Może przydać się do szybkiej powtórki. Praca w załączniku!poleca85%
Chemia

Związki nieorganiczne

tlenki wodorki wodorotlenki kwasy solepoleca85%
Chemia

Substancje i ich przemiany-pojęcia

Substancja chemiczna-to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masie. Dzielimy je na: a)substancje prostą-czyli substancje, których cząsteczki zbudowane są z takich samych atomów b)substancje...poleca85%
Chemia

Wzory związków nieorganicznych.

TLENKI tlenek wapnia – CaO tlenek manganu (VII) – Mn2O7 tlenek węgla (IV) – CO2 tlenek węgla (II) - CO tlenek siarki (IV) – SO2 tlenek siarki (VI) – SO3 tlenek sodu – Na2O tlenek chromu (III) – Cr2O3 tlenek rubidu – Rb2O tlenek baru...poleca85%
Chemia

Chemia nieorganiczna- tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole.

TLENKI 1. Zachowanie tlenków wobec wody: ? Tlenki metali grupy I i II układu okresowego za wyjątkiem tlenku berylu reagują z woda dając wodorotlenek. Tlenek metalu woda? wodorotlenek ? Tlenki niemetali...poleca85%
Chemia

Podział związków

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW. BUDOWA TLENKÓW I. Wszystkie związki nieorganiczne dzielimy na: 1. tlenki EO, np. CaO, CO2 2. wodorki EH, np. NH3 3. wodorotlenki EOH, np. Ca(OH)2 4. kwasy HR, np. HNO3 5. sole MR, np. CuSO4 6. inne związki, które nie...poleca85%
Chemia

Tlenki (materiał rozszerzony)-tabelka

patrz na załącznikpoleca84%
Chemia

Ściaga z kwasów, formułki, otrzymywanie soli, wodorotlenki

Pierwiastek-skł.się z at.1rodz.nie ma prostszych. Związek-sub.złożona z min.2 innych at.+wiazanie. Reakcja chem.-przemiana,zmieniła wł.chem.sub. lub tworzy nową sub. Nadtlenki-zw. pierw. z O, gdzie O jest 1-wartościowy (H - 3% woda utleniona,...poleca84%
Chemia

Wzory i definicje

Wartościowość pierwiastka ? jest to liczba wiązań, jaką dany atom może utworzyć z innym atomem tworząc cząsteczkę. Tlenki ? to związki chemiczne składające się z dowolnego pierwiastka i dwuwartościowego tlenu. Siarczki - to związki...poleca83%
Chemia

Tlenki, kwasy, sole, wodorotlenki - otrzymywanie, ich właściwości chemiczne i ich zastosowanie - tabelka

Tlenki Kwasy Sole Wodorotlenki Tlenki są to związki tlenu z innymi pierwiastkami. Kwasy są to związki składające się z przynajmniej jednego atomu wodoru i tak zwanej reszty kwasowej. Sole są to związki zbudowane z...poleca84%
Chemia

Substancje chemiczne

SUBSTANCJE CHEMICZNE ○ TLENKI ○ Najprostsze połączenia tlenu to tlenki proste, w których cząsteczkach tlen występuje jako pierwiastek dwuwartościowy. CaO – tlenek wapnia CrO2 – tlenek chromu (IV) K2O – tlenek potasu ○ Niektóre...poleca84%
Chemia

Ściąga z ćwiczeniówki chemia- wydawnictwo nowa era

ciąg dalsza Ściąga z ćwiczeń chemia- wydawnictwo nowa era chodzi o załącznikipoleca75%
Chemia

Wzory chemiczne

TLENKI tlenek wapnia - CaO tlenek manganu (VII) - Mn2O7 tlenek węgla (IV) - CO2 tlenek węgla (II) - CO tlenek siarki (IV) - SO2 tlenek siarki (VI) - SO3 tlenek sodu - Na2O tlenek chromu (III) - Cr2O3 tlenek rubidu - Rb2O tlenek baru...poleca82%
Chemia

Ściąga z ćwiczeń chemia- wydawnictwo nowa era

Jeśli ktoś niewidzi co jest tom napisane to niech pisze na gg 984699 będe je sprawdzał cały tydzięń ale nie w niedziele. Mam na kompie całą uzupełnionąpoleca84%
Chemia

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

sole-związki, które dysocjują na kationymetali i aniony reszt kwasowych MzRw. kwasy są to związki składające się z at. wodoru i reszty kwasowej. HnR. Ilość at. wodoru wskazuje na wartościowość reszty kwasowej. wodorot. to związki składające się z...poleca84%
Chemia

Chemia - materiał klasy I o profilu ogólnym

Lekcja Organizacyjna. Ułóż wzory sumaryczne związków z atomów o podanej wartościowości: Siarczek ołowiu (II) – PbS2 Węglik glinu – Al4C3 Chlorek wapnia – CaCl2 Tlenek sodu – Na2O Fluorek siarki – SF6 Tlenek Osmu (VIII) – OsO4 Chlorek...poleca83%
Chemia

Wodorki, tlenki

O2,H2,N2,J2,F2,CL2,BR2 TLENKI: H2O,SO2 itd. H2+O2->H2O (UZGADNIAC!!) WODOROTLENKI: LiOH, NaOH, KOH Metal + woda = wodorotlenek + wodór(H2) Tlenek metalu + woda = wodorotlenek K20+H20->2KOH (tlenek potasu+woda) CaO+H2O->Ca(OH)2,...poleca84%
Chemia

Tlenki, wodorotlenki, kwas, wodorki

!! Notatki wraz z tabelami w załączniku. !!poleca80%
Chemia

Wzory chemiczne

TLENKI tlenek wapnia - CaO tlenek manganu (VII) - Mn2O7 tlenek węgla (IV) - CO2 tlenek węgla (II) - CO tlenek siarki (IV) - SO2 tlenek siarki (VI) - SO3 tlenek sodu - Na2O tlenek chromu (III) - Cr2O3 tlenek rubidu - Rb2O tlenek baru...poleca82%
Chemia

Kwasy tlenowe i beztlenowe - najważniejsze informacje

Kwas azotowy(V) HNO3 Bezbarwna ciecz, temp. topnienia -41,1oC, temp. wrzenia 84oC, gęstość 1,52 g/cm3, silnie dymiąca na wilgotnym powietrzu. Występuje w znikomych ilościach w powietrzu (synteza tlenku azotu NO z pierwiastków podczas...