profil

Reakcje tlenu z innymi pierwiastkami , tlenki.

poleca 80% 935 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tlen łączy się z innymi pierwiastkami tworząc związki chemiczne zwane tlenkami. Proces ten nazywamy UTLENIANIEM.
Tlen w połączeniu z wodorem tworzy tlenki wodoru. Tlenek wodoru to nazwa chemiczna wody. W wyniku tej przemiany z tlenu i wodoru powstała nowa substancja o zupełnie innych właściwościach , zatem zaszła reakcja chemiczna.
Przebieg tej reakcji można zapisać tak :
Tlen + wodór ---> tlenek wodoru
Taki schematyczny zapis przebiegu reakcji nazywamy ,, słownym zapisem równania reakcji chemicznej''
Strzałka ,,--->'' wskazuje kierunek przemiany.
Te substancje , które są przed strzałką zostały wzięte do reakcji i nazywamy je SUBSTRATAMI.
Substancje , które są zapisane po strzałce powstały w wyniku reakcji i nazywamy je PRODUKTAMI.

Tlen + wodór ---> tlenek wodoru
|-----------------| |------------------|
substraty produkty Strzałka zawsze wskazuje na produkty
Prawidłowy sposób odczytania zapisu:
,, tlen łączy się z wodorem , w wyniku reakcji powstaje tlenek wodoru''
PRZYKŁAD 1

Tlenek + wapń ---> tlenek wapnia
Odczytanie równania : tlenek łączy się z wapniem , w wyniku reakcji powstaje tlenek wapnia .
lub : tlen reaguje z wapniem dając tlenek wapnia ______________________
substraty : tlen , wapń |dwa substraty jeden produkt|
produkty : tlenek wapnia
pierwiastki : tlen , wapń
związki chemiczne : tlenek wapnia
PRZYKŁAD 2

tlenek + magnez ---> tlenek magnezu
Odczytanie równania : tlen łączy się z magnezem , w wyniku reakcji powstaje tlenek magnezu
lub : tlenek reaguje z wapniem dając tlenek magnezu.
substraty : tlen , magnez
produkty : tlenek magnezu
pierwiastki : tlen , magnez
związki chemiczne : tlenek magnezu
Tlenki to związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta