profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Technika analizy formalnej dokumentówpoleca84%
Pedagogika

Analiza dokumentów

Analiza - (gr. Analysis - rozbiór), myślowe lub fizyczne rozkładanie jakiejś całości na części składowe w celach poznawczych, tj. w celu poznania tych części i związków między nimi, lub w celach praktycznych. (W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny,...poleca85%
Pedagogika

Istota metody badania dokumentów

dotyczących tej metody badawczej używa określenia „ analiza dokumentów ”, a W. Bańka i H. Cabak nazywają ją prosto i tematycznie „metodą dokumentów ”. Można podać też przykłady, gdy wielu znanych autorówpoleca88%
Logistyka

Analiza csi

)dobrze  c)średnio  d)źle  e)bardzo źle  2Jak oceniają Państwo kompletność dokumentów przy zakupie towaru a)bardzo dobrze  b)dobrze  c)średnio  d)źlepoleca85%
Pedagogika

Moja pedagogiczna wiedza

przykład w "Słowniku pedagogicznym" Wincenty Okoń określa ją jako "badanie dokumentów ", dokumentów we "Wprowadzeniu do metodologii badań pedagogicznych" Mieczysław Łobocki nazywa ją " analizą dokumentówpoleca85%
Marketing

Analiza rynku - przekrój przez cały materiał - ściąga

współpracują z konkurentami - klienci, dostawcy, doradcy -z materiałów publikowanych i dokumentów publicznych - poprzez obserwację konkurentów Iub analizowanie dowodów materialnychpoleca85%
Wiedza o kulturze

Analiza "mony lisy" leonarda da vinci

Pallanti, w swojej książce zatytułowanej Mona Lisa, kobieta naiwna, potwierdza tezę Vasariego, opierając się gruntownych studiach nad źródłami, jakie stanowiły dla niego bogate zbiory dokumentów z