profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Świat przedstawionypoleca85%
Język polski

Uwagi dotyczace analizy i interpretacji wiersza

Analiza to nie interpretacja! To tylko etap wstępny, stadium przygotowawcze interpretacji. Analizować znaczy ustalić, z jakich elementów zbudowany jest utwór literacki, wyodrębnić poziomy jego organizacji. * poziom ukształtowania...poleca83%
Język polski

Model interpretacji epiki.

MODEL INTERPRETACJI EPIKI 1. Wstępne rozpoznanie całości a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu poszukiwań b) sformułowanie wstępnej tezy interpretacyjnej 2. Relacja: narracja - świat przedstawiony a) obecność narratora:...poleca73%
Język polski

Gatunki i Rodzaje literackie

Całość w formie tabelarycznej w załączniku. EPIKA LIRYKA DRAMAT CECHY: świat przedstawiony epiki zawiera wszystkie zdarzenia i elementy rzeczywistości odnoszące się do bohaterów utworów Narracja to wypowiedź...poleca85%
Język polski

"W świetle lamp filujących" - Różewicz

„W świetle lamp filujących” to utwór wydany niedawno, zaliczyć go możemy do najnowszych wierszy poety. Minęło już 50 lat odkąd Różewicz zadebiutował publikując swój pierwszy tomik. Poeta urodził się w 1921 roku, jako młody chłopak wkracza w wojnę,...poleca85%
Język polski

Analiza utworu "Naszyjnik" Guy'a de Maupassanta.

Guy de Maupassant - (1850–1893), pisarz francuski, przedstawiciel nurtu zwanego naturalizmem, zasłynął jako autor około trzystu nowel zebranych w kilkunastu tomach. Utwory tego pisarza przedstawiały ironiczny i satyryczny obraz ówczesnego...poleca85%
Język polski

Interpretacja prozy

I. Wstępne rozpoznanie całości a) określenie nadrzędnego sensu utworu b) sformułowanie tezy interpretacyjnej II. Określenie relacji: narracja – świat przedstawiony a) obecność narratora, np.: - czy ujawnia swoją obecność - czy...poleca84%
Dziennikarstwo

Wykłady z literaturoznawstwa.

EPIKA jest jednym z trzech podsta-wowych rodzajów literackich (oprócz liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości. Wyznacznikami epiki są: • obecność narratora, który opowiada zdarzenia - jest on...poleca77%
Język polski

Epika.

Epika Konstrukcja świata przedstawionego dzieła epickiego Epika to jeden z trzech rodzajów literackich obejmujący utwory w których: podmiot literacki jest w zasadzie usytuowany na zewnątrz świata przedstawionego (narrator); podstawową...poleca80%
Język polski

Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich Adaptacja- parafraza, przekształcenie utworu literackiego na potrzeby określonej grupy odbiorców. -adaptacja szkolna- przeznaczona dla młodzieży -adaptacja teatralna- przeniesienie na scenę utworu epickiego lub...