profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Struktura organizacyjnapoleca85%


poleca84%
Socjologia

Główne wymiary struktury organizacyjnej i czynniki je kształtujące

SPIS TREŚCI 1. Sens pojęcia struktury organizacyjnej 2. Problemy pomiaru w badaniach struktur organizacyjnych 3. Wymiary struktury organizacyjnej Centralizacja Specjalizacja Standaryzacja Formalizacja Konfiguracja 4. Biurokracja 5....poleca85%
Administracja

Teoria organizacji i zarządzania - potrzeba, zachowania człowieka

TOiZ z punktu widzenia: -technologii i procesu zarządzania (na 1 planie proces decyzyjny, funkcje Z, optymalizacja decyzji, strategia decydowania), - O, jej funkcjonowania i typu (składniki O, więzi org, struktury i schematy O, relacje O z...poleca85%
Język polski

Praca zespołowa

Rola pracy zespołowej-zespół w określonych warunkach może uzyskać lepsze rezultaty,niż podczas pracy indywidualnej osoby.W zespole kompetencje poszczególnych członków ulegają rozwinięciu dzięki możliwości wykorzystania doświadczeń i poglądów...poleca85%
Bezpieczeństwo państwowe

Bezpieczenstwo pracy

SPOWODOWANIA FUNKCJONOWANIA DANEJ ORGANIZACJI / PRZEDSIĘBIORSTWA, JAKO CAŁOŚCI I POSZCZEGÓLNYCH JEJ ELEMENTÓW, ZGODNIE Z PRZYJĘTYM WCZEŚNIEJ CELEM DZIAŁANIA. ISTOTA ZARZĄDZANIA ( I ) ZARZĄDZANIE JAKOpoleca84%
Administracja

Zarządzanie w administracji publicznej

, w Polsce PN-ISO 9000 w 1996 r. 2000 ? trzecie wydanie oparte o tzw. ?podejście procesowe? 2005 ? aktualizacja normy ISO 9000 ( podstawy i terminologia) ISO 9000 ? system zarządzania jakością, określapoleca87%
Finanse i bankowość

Controlling - obszerny i szczegółowy referat

karta wyników), itp. Większość z wymienionych metod należy do znanych od dawna metod i technik organizacji i zarządzania , których opisy można znaleźć w wielu polskich publikacjach. Poniżejpoleca86%
Logistyka

Paradygmat etyki biznesu w polskich przedsiębiorstwach

biznesu. Współcześnie jest ona rozumiana jako nauka, która ustala etyczne podstawy i reguły ludzkiego działania w życiu gospodarczym. Formułuje zespół norm, wyznaczających zakres zarządzania i określa