profil

Praca zespołowa

poleca 85% 715 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rola pracy zespołowej-zespół w określonych warunkach może uzyskać lepsze rezultaty,niż podczas pracy indywidualnej osoby.W zespole kompetencje poszczególnych członków ulegają rozwinięciu dzięki możliwości wykorzystania doświadczeń i poglądów pozostałych osób.
Rola przywódcy-lider jest niezbędny w prawidłowym funkcjonowaniu grupy.Osoba ta musi jednoczyć pracowników wokół zadań firmy,prowadzić ich do celu,inspirować do twórczego zachowania .Lider musi posiadać cechy tj:
-umiejętność planowania i analizy
- umiejętność kontroli wykonywania zadań
-elastyczność,pewność siebie,odpowiedzialność
-otwartość,komunikatywność
Modele motywacji
a)tradycyjny-czynnikiem motywacyjnym była płaca,uzyskiwania za ilość,szybkość i jakość pracy
b)stosunki współdziałania-wracanie uwagi na potrzeby pracowników,traktowanie ich z szacunkiem,zapewnienie im poczucia przydatności,uznanie ich potrzeb społecznych
c)zasobów ludzkich-dzielenie się odpowiedzialnością przez kierowników za osiągnięcie
celów,przy czym każdy przyczynia się do ich realizacji wg swoich umiejętności i zainteresowania
Rodzaje więzi organizacyjnych
a)wieź służbowa(hierownicza)łącząca kierowników różnych szczebli zarządzania z ich podwładnymi
b)więź technologiczna łącząca stanowiska pracy uczestniczące w wytwarzaniu i realizujące poszczególne ich fazy
c)wieź funkcjonalna, spajająca stanowiska i grupy stanowisk pracy,które realizują równoległe różne funkcje niezbędne do sprawnego działania całej organizacji
d)więź informacyjna polegająca na wzajemnym informowaniu się o wszelkich stanach rzeczy i zamierzeniach ,związanych z realizacją zadań i podejmowaniem decyzji
Struktura organizacyjna-względnie stabilny podział zadań i władzy w organizacji. Składają się; cele, ludzie, technika i technologia, formalna struktura.
Wydajność-jest miarą efektywności wykorzystywanych zasobów,relacja między wielkością produkcji o wykorzystanych zasobami.
Produktywność- relacja między wielkością produkcji wytworzonej w danym okresie i nakładami danego czynnika wytwórczego,czyli wielkością produkcji na jednostkę czynnika produkcji
Koszty stałe-koszty,które pozostają na tym samym poziomie bez względu na wielkość np.czynsz
Koszty zmienne-koszty,które zmieniają się razem z wahaniami wielkości produkcji np.transport
Koszt krańcowy-koszty produkcji dodatkowej jednostki wyrobu
Prawo malejących przychodów-gdy rosną nakłady jednego czynnika a inne czynniki produkcji nie zmieniają się,to produkcja najpierw rośnie,lecz tempo wzrostu jest malejące,potem zaczyna ona spadać
Style kierowania;
a)autokratyczny-przelozony przejawia silna tendencje do jednoosobowego podejmowania decyzji
b)demokratyczny-kierownik,stosujący styl demokratyczny,tworzy warunki do zaangażowania grupy pracowniczej w podejmowanie decyzji.
Planowanie-to przewidywanie warunkow dzialania w określonych granicach czasowych,wyznaczanie celow i zadan oraz srodkow i sposobow ich najkorzystniejszej realizacji.
Biznesplan-dokument w którym na podstawie oceny pozycji strategicznej firmy określony jest sposób osiagania celow.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty