profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Streszczenie poszczególnych ksiąg O poprawie Rzeczypospolitejpoleca85%
Język polski

Humanizm i demokratyzm poglądów Andrzeja Frycza-Modrzewskiego "O poprawie Rzeczypospolitej".

Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku, ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - "Państwo",...poleca85%
Administracja

Historia ustroju i administracji

opracowane zagadnienia egzaminacyjnepoleca85%
Język polski

„Wymień gatunki literackie uprawiane w wybranej przez ciebie epoce. Jakiemu prądowi literackiemu one służyły?”

doświadczeniu i rozumowaniu, która miała być jedynym kryterium poznania; teoria postępu oparta na empiryzmie i ewolucji Darwina;  Agnostycyzm, mówiący o tym, iż do końca nie można poznać świata ani praw nim